...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Msze św. w czasie kolędy, w dni powszednie, sprawowane są o 9.00, a w środy i soboty również o 18.00...::...Biuro parafialne w tym tygodniu, będzie nieczynne we wtorek w godzinach przed i popołudniowych oraz w czwartek...

Archiwum - Aktualności

27 grudnia 2017 07:48

KOLĘDA 2017/2018

 

 

 

Kolęda, czyli nawiedzanie rodzin

naszej Parafii z błogosławieństwem Bożym

 

Duszpasterz przychodzi do rodziny i osób samotnych w imię Jezusa Chrystusa. Naśladuje Chrystusa, który odwiedzał ludzi i głosił Ewangelię. Przez kolędę wypełnia się polecenie Chrystusa: „wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”.

Kapłan przynosi błogosławieństwo oraz Słowo Boże, które leczy, pomaga zrozumieć przemijające i zmieniające się życie, pragnie wskazać prawdziwą drogę życia, którą dał nam Chrystus.

Przyjmijmy kapłana, mając w pamięci słowa Chrystusa, skierowane do apostołów, sług Bożych: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który Mnie posłał”.

Przygotujemy stół, który jest symbolem obecności Boga w rodzinie. Na stole stawiamy krzyż, lichtarze ze świecami, kropidło i wodę święconą. Wodę święconą możemy zabrać z kościoła. Po zakończonej kolędzie, wodę święconą przechowujemy z należnym jej szacunkiem. Wodę świeconą możemy otrzymać w zakrystii.

Przyjęcie kapłana, sługi Bożego, jest znakiem wiary i należenia do Kościoła katolickiego.

 

Zgodnie z prawem kanonicznym, przynależność do parafii mają osoby, które na jej terenie faktycznie i rzeczywiście zamieszkują. Nie ma tu znaczenia zameldowanie, które odnosi się do dziedziny administracji cywilnej. Kościół jest wspólnotą osób zamieszkujących dany teren, a nie jednostką administracji państwowej czy samorządowej. Tak jest od początku istnienia Kościoła.

Bywa i tak, również u nas, że do naszej parafii należą osoby, które nie  są zameldowane w Janowcu czy we wioskach należących do naszej wspólnoty. Katolik, który zmienia miejsce zamieszkania, powinien zgłosić się do proboszcza miejsca i tam określić swe miejsce pobytu, prosząc o wpisanie go do nowej parafii. Dla przykładu, osoby kończące studia, gdy pozostają w danym mieście np. ze względu na pracę, czy wyjechały do innej miejscowości za pracą, należą do parafii, na której terenie zamieszkują. Kolęda jest momentem weryfikującym stan faktyczny.

Prosimy osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania na terenie naszej parafii (np. przenoszą z zamieszkania przy jednej ulicy na inną), by o tym poinformowały przed kolędą.

Plan kolędy wywieszony jest w gablotce.

Przeczytano: 544 razy. Wydrukuj|Do góry