...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Sakramenty Święte

19 września 2015 22:19 | Sakramenty Święte

Małżeństwo
„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 5-6)


„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK 1055,1).


Zamiar zawarcia małżeństwa należy omówić ze swoim duszpasterzem na trzy miesiące przed ślubem.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje trzy spotkania z Ks. Proboszczem w biurze parafialnym

- pierwsze trzy miesiące przed datą ślubu,

- drugie miesiąc po pierwszym,

- trzecie w czwartek przed ślubem.

Dokładny termin spotkania narzeczeni ustalają wcześniej z Ks. Proboszczem.


Na pierwsze spotkanie należy przynieść następujące dokumenty i załatwić następujące sprawy:


 1. metryka chrztu (najświeższej daty) z parafii chrztu

 2. świadectwo bierzmowania (powinno być wyszczególnione na metryce chrztu; jeżeli nie ma, należy wyciągnąć z parafii bierzmowania)

 3. (w przypadku ślubu konkordatowego) z Urzędu Stanu Cywilnego zamieszkania jednej lub drugiej strony należy przynieść „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa ...” (ważne 3 miesiące) - udając się do USC zabrać ze sobą metrykę urodzenia i dowody osobiste.

 4. dowód osobisty

 5. świadectwo katechizacji (ksero ostatniego świadectwa szkolnego z oceną z religii)

 6. świadectwo katechezy przedmałżeńskiej.

 7. proszę znać rok i miejsce I. Komunii św. 

 

Narzeczeni, po spisaniu protokółu przedślubnego zobowiązani są do:

 

 1. spowiedzi przedślubnej (pierwsza zaraz po pierwszym spotkaniu w biurze parafialnym, druga przed ślubem; przed sakramentem pokuty zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna, po spowiedzi podać spowiednikowi dokument do podpisania)

 2. drugiego spotkanie z Ks. Proboszczem miesiąc po pierwszym spotkaniu; trzeciego spotkanie w czwartek przed ślubem,

 3. przekazania zapowiedzi do parafii zamieszkania; odbioru ich według wskazań tamtejszego proboszcza i dostarczyć je przy drugim spotkaniu,

 4. uczestnictwa w trzech konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego,

 5. załatwienia udział organisty (co najmniej miesiąc przed ślubem).

 6. podania danych osobowych świadków - rok urodzenia, adres.

 7. zapoznania się z instrukcją (którą narzeczeni otrzymają)według której może być dokonywane filmowanie i fotografowanie ślubu. 
Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych (chodzi o zamieszkanie a nie zameldowanie), potrzebują zgody (tzw. licencji) od swojego Ks. Proboszcza zezwalającego na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii.

Przeczytano: 1502 razy. Wydrukuj|Do góry

Maryja