...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Filtruj informacje:

Sakramenty Święte

19 września 2015 22:22 | Sakramenty Święte

Chrzest Święty

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w...

czytaj więcej »

19 września 2015 22:20 | Sakramenty Święte

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci...

czytaj więcej »

19 września 2015 22:19 | Sakramenty Święte

Małżeństwo

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 5-6) „Przymierze małżeńskie, przez które...

czytaj więcej »

18 września 2015 20:47 | Sakramenty Święte

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po Chrzcie popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi z wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą absolucji kapłańskiej. Oznacza,...

czytaj więcej »