...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Aktualności

02 grudnia 2018 14:40 | Aktualności

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW

 

 


W czasie Mszy św. pobłogosławiliśmy opłatki, którymi będziemy się dzielić na początku wieczerzy wigilijnej.


      Łamanie się opłatkiem w Wigilię lub w okresie uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w naszej Ojczyźnie na wzór naszych przodków.

   

        Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i braterstwa dzielimy się chlebem i innymi pokarmami.

Co roku na początku wieczerzy wigilijnej łamiemy biały chleb - opłatek i składamy sobie życzenia. Dobre słowa wymieniane między członkami rodziny i przyjaciółmi wyjaśniają sens gestu łamania chleba. Mówią one, że pragniemy być dla siebie dobrzy jak chleb, żyć w zgodzie i w jedności, ponieważ wspólnie spożywamy chleb, który powstał z wielu ziaren pszenicy.


         Łamanie się opłatkiem przypomina także, że Syn Boży dla nas stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią chleba i wina daje nam na pokarm swoje Ciało i Krew, aby nas zjednoczyć we wzajemnej miłości.
        Uwielbiajmy Boga za dar chleba i Eucharystii oraz prośmy Go, aby pobłogosławił nas i te opłatki, które w wigilię będziemy łamać przy naszych rodzinnych stołach.

        Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać się opłatkiem.

        Pobłogosław + nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przeczytano: 298 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: