...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Msze św. w czasie kolędy, w dni powszednie, sprawowane są o 9.00, a w środy i soboty również o 18.00...::...Biuro parafialne w tym tygodniu, będzie nieczynne we wtorek w godzinach przed i popołudniowych oraz w czwartek...

Aktualności

10 lutego 2018 22:53 | Aktualności

SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE 2017/18

 

 

 

 Sprawozdanie po kolędzie 2017/18


 

 

Ilość

wejść

Ilość

rodzin

Ilość mieszkańców

parafii / parafian

Osoby

samotne

Kontr.

cywilny

z przesz

kodami

Kontr. cywilny bez przesz-

kód

Konku-binat1

Osoby-małż.

rozbite

Inne

wyzna-

nia

Brak kont.z

Kł-em

Zamk-nięte

 

 

z

bez

Rok 2007

 

1529

1730

5319 - 113

= 5206

151

27

20

17

48

14

99

98

Rok 2017

1571

1473

4815 - 96

= 4719

211

67

20

18

34

71

15

81

94

 

  

 • Liczba mieszkańców parafii – 4815; w 2007 - 5319 (w ciągu 10 lat liczba mieszkańców parafii zmniejszyła  się o 504 osoby).
 • Liczba parafian – 4719 (liczba parafian w ciągu 10 lat zmniejszyła  się o 487).

Przyczyny:

- mniej urodzeń - chrztów – 2007-51, 2017-38,

- młodzi nie wracają po studiach do Janowca lub się wyprowadzają ze względu na szukanie zatrudnienia lub zmianę miejsca zamieszkania.

 • Urząd Skarbowy do podatku dochodowego duchownych liczy 5411 (jako zameldowanych). Zatem nie mieszka w parafii 596 osób. Czyli obciążeni jesteśmy za 596 osób, których nie ma w parafii – do niej nie należą.
 • Liczba rodzin – 1473
 • Liczba w nieprawidłowych sytuacjach małżeńskich:

- kontrakt cywilny z przeszkodami kanonicznymi – 67

- kontrakt cywilny bez przeszkód kanonicznych – 20

- konkubinat z przeszkodami kanonicznymi – 18

- konkubinat bez przeszkód kanonicznych – 34

- małżeństwa rozbite – liczba osób - 71

 • Liczba osób samotnych - 211
 • Liczba wejść kolędowych - 1571
 • Unikający kontaktu z Kościołem (systematycznie zamknięci na spotkanie kolędowe) – 81 (dane szacunkowe)
 • Inne wyznania - 15:

- greckoprawosławny – 1

- wyznanie ewangeliczne – 5

- świadkowie Jehowy - 9

 • Niewierzący – ateiści (zdeklarowani) – 9
 • Zamknięte domy usprawiedliwione – 28
 • Zamknięte domy - 94 (jest to 5,9 %)

 

1 z – konkubinat z przeszkodą kanoniczną; bez – konkubinat bez przeszkody kanonicznej

Przeczytano: 318 razy. Wydrukuj|Do góry