...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...W październiku biuro parafialne we wtorki w godzinach popołudniowych czynne do godz. 16,20...

Aktualności

24 grudnia 2017 23:00 | Aktualności

25.12. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - OGŁOSZENIA

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

25.12.2017 R. 

Drodzy Bracia i siostry! W świętą noc i dzień uroczyście obchodzimy historyczne narodzenie, Syna Ojca Przedwiecznego, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec posłał Syna, aby świat zbawił i rzucił na niego światło Ewangelii, by człowiek idąc za jej blaskiem, doszedł do prawdy, poznania Boga i przyjął dar odkupienia, a w Kościele Jezusa Chrystusa znalazł środki zbawcze służące pojednaniu z Ojcem Niebieskim, przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Głosimy i wyrażamy naszą wiarę, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

 

 

INFORMACJE

 

Wszystkim Parafianom, przybyłym do nas Gościom i każdemu kto przeżywa narodzenie naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

składamy najserdeczniejsze życzenia.

W tym roku prowadzeni wezwaniem:

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”,

życzymy otwarcia się na natchnienia Ducha Pocieszyciela i życia na miarę człowieka odkupionego. Duch Św. jest źródłem żywej relacji z Bogiem, ciągłego nawracania się i zakorzenienia w Chrystusie.  


1. Msze św. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i w 2. Święto Bożego Narodzenia według porządku niedzielnego. W Boże Narodzenie, pierwsza Msza św., o 9.00.

2. Nieszpory śpiewamy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i w II. święto, o 17.40.

3. Nabożeństwo kolędowe przy żłobku w II. Święto, o 16.30. Szczególnie zapraszamy dzieci, które uczestniczyły w roratach.

4. Spotkania grup parafialnych z okazji Narodzenia Pańskiego w Domu Katolickim, w środę, 27.12.:

* Służba liturgiczna (ministranci, lektorzy) o 17.00.

* Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańs- kich, Żywy Różaniec, Instruktorki Poradnictwa Rodzinnego, Krąg Biblijny 19.00.

5. Msze św., w dni powszednie, w czasie kolędy, sprawowane są o 9.00, w środę i sobotę również o 18.00.

6. W niedzielę ostatni dzień Roku Pańskiego 2017. O 18.00 Msza św., a po niej nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne za mijający rok.

7. Nowy rok rozpoczniemy Mszą św. o północy. Pół godziny, przed liturgią, prywatna adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

8. Parafiom, którzy przekazali dla potrzebujących „tytki miłosierdzia” wyrażamy serdeczne podziękowanie. Niech Bóg obdarza ich swą łaską za dar miłości.

9. W ramach akcji charytatywnej sprzedaliśmy 242 świece małe i 252 duże.

10. Na słowa kapłana: Ciało Chrystusa, odpowiadamy półgłosem: Amen. Przez to wyrażamy wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii.

11. Biuro parafialne w czasie kolędy, do nowego roku, nie będzie czynne.

12. Zgodnie z prawem kanonicznym, przynależność do parafii mają osoby, które na jej terenie faktycznie i rzeczywiście zamieszkują. Nie ma tu znaczenia zameldowanie, które odnosi się do dziedziny administracji cywilnej. Kościół jest wspólnotą osób zamieszkujących dany teren, a nie jednostką administracji państwowej czy samorządowej. Tak jest od początku istnienia Kościoła.

Bywa i tak, również u nas, że do naszej parafii należą osoby, które nie są zameldowane w Janowcu czy we wioskach należących do naszej wspólnoty. Katolik, który zmienia miejsce zamieszkania, powinien zgłosić się do proboszcza miejsca i tam określić swe miejsce pobytu, prosząc o wpisanie go do nowej parafii. Dla przykładu, osoby kończące studia, gdy pozostają w danym mieście np. ze względu na pracę, czy wyjechały do innej miejscowości za pracą, należą do parafii, na której terenie zamieszkują. Kolęda jest momentem weryfikującym stan faktyczny.

Prosimy osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania na terenie naszej parafii (np. przenoszą z zamieszkania przy jednej ulicy na inną), by o tym poinformowały przed kolędą.

13. Nawiedzanie rodzin naszej Parafii z błogosławieństwem Bożym, czyli kolędę, rozpoczniemy w czwartek, 28. grudnia. Kapłan przychodzi do parafian w imię Jezusa Chrystusa. Przynosi błogosławieństwo oraz Słowo Boże, które leczy, pomaga zrozumieć przemijające i zmieniające się życie, pragnie wskazać prawdziwą drogę życia. Przyjmijmy kapłana mając w pamięci słowa Chrystusa, skierowane do apostołów, sług Bożych: „Kto was przyjmuje Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który Mnie posłał”.

Przygotujemy stół, który jest symbolem obecności Boga w rodzinie. Na stole stawiamy krzyż, lichtarze ze świecami, kropidło i wodę święconą. Wodę święconą możemy otrzymać w zakrystii. Po zakończonej kolędzie wodę święconą przechowujemy z należnym jej szacunkiem.

W tym roku, w każdym domu, zostawimy informator o naszej parafii. Są tam najważniejsze wiadomości o naszej parafii, o jej działaniu. Również wiadomości dotyczące przyjmowania sakramentów św.

Przyjęcie kapłana jest znakiem przynależności do Kościoła i budowania wspólnoty wiary i miłości. 

 

 

Ks. Andrzej Szczepaniak

Proboszcz

Przeczytano: 293 razy. Wydrukuj|Do góry

Nowy Rok duszpasterski 2018/2019