...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Aktualności

21 października 2020 16:16 | Aktualności

1 LISTOPADA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.01 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, nie będzie Mszy świętej i procesji na cmentarzu.


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Gromadzimy się we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego na ziemi, aby Bogu Najwyższemu oddać cześć za Kościół zbawionych czyli Wszystkich Świętych w niebie. Wśród nich są kanonizowani czyli uroczyście ogłoszeni świętymi przez Kościół i ci, którzy są też świętymi w niebie, lecz nieznani z imienia. 1. listopada wspominamy wszystkich mieszkańców nieba, którzy są naszymi orędownikami przed Bogiem. Wyznajemy wiarę we wspólnotę ze świętymi w niebie.

2. listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, czyli przeżywamy dzień zaduszny. Obwieszczamy wiarę we wspólnotę z tymi, którzy w czyśćcu oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem w niebie, pierwej jednak oczyszczając się z kar za grzechy popełnione w ciągu życia.

W te dwa dni wyrażamy w szczególny sposób wiarę w „świętych obcowanie” czyli wspólnotę ze świętymi w niebie i przebywającymi w czyśćcu.

Człowiek w swej ograniczonej wyobraźni, a często skrzywionej przez grzech pierworodny, przez grzechy osobiście popełnione oraz działanie szatana, nie potrafi sobie uświadomić szczęśliwości w niebie. Tylko wiara i nadzieja w Chrystusie mogą nam pomóc w pragnieniu nieba.        

INFORMACJE

1. Uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z pandemią i ograniczeniem życia społecznego przez strefę czerwoną, w tym roku, nie będzie procesji i Mszy św. na cmentarzu.

Msze św. sprawowane będą tylko, w kościele parafialnym, o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.

Odwiedzajmy groby przez cały rok, wypraszając u Boga zbawienie dla zmarłych.

Możemy to czynić przez uzyskiwanie dla nich odpustu.

W tym roku okres odpustu za zmarłych został przedłużony do końca listopada.

Dla bezpieczeństwa, unikajmy dużych zgromadzeń.

 

2. Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2.11.). Nie będzie sprawowana Msza św. w kościele św. Barbary, a w kościele parafialnym o 9.00 i o 18.00. Po Mszach św. procesja w intencji zmarłych.

Msza św. o 18.00 ofiarowana będzie za zmarłych, których imiona i nazwiska wypiszemy na karteczkach, które możemy składać przed Mszą św. w miejscu do tego przygotowanym w kościele, zaznaczając „Msza św. zbiorowa”.

 

3. Odpust zupełny za zmarłych czyli darowanie kar za grzechy, za które każdy musi odpokutować w czyśćcu, można uzyskać, spełniając następujące warunki:

  • od 1. do końca listopada włącznie nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwę w intencji zmarłych (np. jedną dziesiątkę różańca, „Wieczny odpoczynek”).
  • w danym dniu przyjąć Komunię św.,
  • pomodlić się w intencjach papieskich, np. Ojcze nasz czyli w tych intencjach, w których, w tym czasie, modli się Ojciec św.,
  • być w stanie łaski uświęcającej czyli nie być obciążonym grzechem śmiertelnym lub konieczna jest spowiedź sakramentalna,
  • w chwili uzyskiwania odpustu nie mieć woli popełnienia grzechu, nawet powszedniego.

Odpust można uzyskać raz dziennie i ofiarować za jednego zmarłego.

4. Apelujemy do wszystkich o zachowanie porządku i czystości na cmentarzu. Wszelkie odpadki i śmieci prosimy składać w kontenerach. Prosimy, by nie urządzać „dzikich” wysypisk śmieci. Prosimy, by posiadający groby na nowym cmentarzu, nie wyrzucali kamieni w trawnik, a złożyć przy ścieżce, w widocznym miejscu lub najlepiej przy kontenerach. Wszyscy dbajmy o schludny wygląd cmentarza – to nasze wspólne dobro. Jest to świadectwo wiary i szacunku dla zmarłych oraz świadczy o kulturze.

Wszelkie prace i zmiany, które mają być dokonywane na grobach i na cmentarzu, tj. rozbieranie i stawianie nagrobków należy zgłosić w administracji cmentarza, którą jest parafia. Projekt nagrobka należy przedstawić w biurze parafialnym. Powinien zawierać wymiary nagrobka nieprzekraczające dla grobów dwuosobowych 180 cm x 180 cm, a dla jednoosobowych 90 cm x 180 cm oraz napisy, które mają się na nim znaleźć (imiona i nazwiska zmarłych, daty ich urodzenia i śmierci i słowa modlitwy). Po zatwierdzeniu projektu kamieniarz może przystąpić do wykonania nagrobka. Stawiany nagrobek powinien być zgodny z projektem.

Przejścia miedzy grobami nie należą do grobu, a muszą być dostępne dla każdego. Nie stawiamy tam stawiać ławek, nie sadzimy krzewów itp. Wokół grobu nie kładziemy kostki brukowej, nie zajmujemy tego terenu innymi elementami.

Na chrześcijańskim grobie powinien znajdować się krzyż lub inny znak wiary. Napisy  i symbole na grobie nie powinny wyrażać tragedii śmierci, beznadziejności i rozpaczy, czy pogańskiej wizji życia pozagrobowego, lecz nadzieję życia wiecznego i wiarę w Chrystusa Zbawiciela. W biurze parafialnym można otrzymać propozycje tekstów na nagrobek. Są one umieszczone również na stornie internetowej parafii: parafiajanowiecwlkp.pl

Groby zaniedbane, rozsypujące się nagrobki, zwłaszcza gdy od ostatniego pochówku minęło 20 lat, są traktowane jako opuszczone, a miejsca przekazywane będą innym.

Gdy upłynie 20 lat od pochówku, należy prolongować opłatę miejsca na cmentarzu. Odnośnie grobów sprzed 1989 r., należało to uczynić do 31. maja 2009 r. Pieniądze za pokładne przeznaczone są na utrzymanie cmentarza i kaplicy św. Barbary, na usuwanie śmieci (opłata bardzo wysoka), opłatę za wodę, pielęgnacja trawników i drzew, naprawy i remonty.

 

5. Nabożeństwo za zmarłych z wymieniankami sprawowane będzie we wtorek, 3.11., o 17.30. W intencji zmarłych odmówimy różaniec.

Wymienianki roczne (niedzielne) i jednorazowe prosimy składać w biurze parafialnym. Starajmy się, by uczestniczyć w modlitwie za zmarłych. Pamiętajmy o nich przez cały rok.

Ks. Andrzej Szczepaniak

proboszcz

Przeczytano: 2648 razy. Wydrukuj|Do góry