...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Aktualności

26 grudnia 2019 09:55 | Aktualności

KOLĘDA 2019/2020
KOLĘDA

czyli nawiedzanie rodzin naszej Parafii

z błogosławieństwem Bożym

 

Duszpasterz przychodzi do rodziny i osób samotnych w imię Jezusa Chrystusa. Naśladuje Chrystusa, który odwiedzał ludzi i głosił Ewangelię. Przez kolędę wypełnia się polecenie Chrystusa: „wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”.

Kapłan przynosi błogosławieństwo oraz Słowo Boże, które leczy, pomaga zrozumieć przemijające i zmieniające się życie, pragnie wskazać prawdziwą drogę życia, którą dał nam Chrystus.

Przyjmijmy kapłana, mając w pamięci słowa Chrystusa, skierowane do apostołów, sług Bożych: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który Mnie posłał”.

Przygotujemy stół, który jest symbolem obecności Boga w rodzinie. Na stole stawiamy krzyż, lichtarze ze świecami, kropidło i wodę święconą. Wodę świeconą możemy otrzymać w zakrystii. Po zakończonej kolędzie, wodę święconą, przechowujemy z należnym jej szacunkiem.

W tym roku, w każdym domu, zostawiamy książeczkę „Wielka tajemnica wiary”, omawiającą sakrament Eucharystii. Prosimy przyjąć ją jako pomoc w formowaniu naszej chrześcijańskiej tożsamości, z zaakcentowaniem niezwyklej wagi jaką w życiu naszym odgrywa Eucharystia – fundament i centrum życia Kościoła.

Przyjęcie kapłana, sługi Bożego, jest znakiem wiary i należenia do Kościoła katolickiego.


Zgodnie z prawem kanonicznym, przynależność do parafii mają osoby, które na jej terenie faktycznie i rzeczywiście zamieszkują. Nie ma tu znaczenia zameldowanie, które odnosi się do dziedziny administracji cywilnej. Kościół jest wspólnotą osób zamieszkujących dany teren, a nie jednostką administracji państwowej czy samorządowej. Tak jest od początku istnienia Kościoła.

Bywa i tak, również u nas, że do naszej parafii należą osoby, które nie  są zameldowane w Janowcu czy we wioskach należących do naszej wspólnoty. Katolik, który zmienia miejsce zamieszkania, powinien zgłosić się do proboszcza miejsca i tam określić swe miejsce pobytu, prosząc o wpisanie go do nowej parafii. Dla przykładu, osoby kończące studia, gdy pozostają w danym mieście np. ze względu na pracę, czy wyjechały do innej miejscowości za pracą, należą do parafii, na której terenie zamieszkują. Kolęda jest momentem weryfikującym stan faktyczny.

Prosimy osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania na terenie naszej parafii (np. przenoszą z zamieszkania przy jednej ulicy na inną), by o tym poinformowały przed kolędą.

 Plan kolędy wywieszony jest w gablocie


Przeczytano: 1346 razy. Wydrukuj|Do góry