10 lutego 2018 22:53 | Aktualności

SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE 2017/18

 

 

 

 Sprawozdanie po kolędzie 2017/18


 

 

Ilość

wejść

Ilość

rodzin

Ilość mieszkańców

parafii / parafian

Osoby

samotne

Kontr.

cywilny

z przesz

kodami

Kontr. cywilny bez przesz-

kód

Konku-binat1

Osoby-małż.

rozbite

Inne

wyzna-

nia

Brak kont.z

Kł-em

Zamk-nięte

 

 

z

bez

Rok 2007

 

1529

1730

5319 - 113

= 5206

151

27

20

17

48

14

99

98

Rok 2017

1571

1473

4815 - 96

= 4719

211

67

20

18

34

71

15

81

94

 

  

Przyczyny:

- mniej urodzeń - chrztów – 2007-51, 2017-38,

- młodzi nie wracają po studiach do Janowca lub się wyprowadzają ze względu na szukanie zatrudnienia lub zmianę miejsca zamieszkania.

- kontrakt cywilny z przeszkodami kanonicznymi – 67

- kontrakt cywilny bez przeszkód kanonicznych – 20

- konkubinat z przeszkodami kanonicznymi – 18

- konkubinat bez przeszkód kanonicznych – 34

- małżeństwa rozbite – liczba osób - 71

- greckoprawosławny – 1

- wyznanie ewangeliczne – 5

- świadkowie Jehowy - 9

 

1 z – konkubinat z przeszkodą kanoniczną; bez – konkubinat bez przeszkody kanonicznej