08 stycznia 2018 22:46 | Aktualności

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017 R.

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne za 2017 r 

       

I.      Życie sakramentalne.


1. Sakrament chrztu św. -  38 dzieci (przed rokiem 33); chrztu udzielamy uroczyście w II. niedzielę i w IV. sobotę miesiąca oraz w każdą niedzielę podczas Mszy św. za parafian; katecheza przed chrztem w piątek przed chrztem o 17.00 w kościele.

2. Sakrament pokuty i Eucharystii:

3. Bierzmowanie38 osób spośród młodzieży przystąpiło do sakramentu; 16 nie zostało dopuszczonych. Zwracamy uwagę na motywy bierzmowania. Zauważamy przypadki, że niektórzy młodzi nie chcą przystąpić do bierzmowania, a zmuszają ich do tego rodzice. Nie jest to dobra droga. Młody człowiek powinien świadomie i z wiarą przyjąć ten sakrament. Może przyjecie sakramentu odsunąć w czasie. Mamy takie przypadki, co świadczy o dojrzałości i poważnym traktowaniu sakramentu. Wydaje się, że rodzicom zależy na „zaliczeniu bierzmowania”, aby mieć spokój. Zależy nam na tym, by młodzież przystąpiła do sakramentu, ale musi mieć wiarę i odpowiednie przygotowanie. Nie możemy uprawiać rytualizmu i formalizmy religijnego. Czy jest to wiara w umocnienie Duchem Św. czy tylko, by uzyskać dokument o bierzmowaniu; „mieć z głowy” problem; bo wszyscy „idą do bierzmowania”. Tu nie może być automatyzmu czy magicznego traktowania sakramentu. Do sakramentu człowiek musi się przygotować duchowo (ukształtować wiarę dojrzałą i odpowiedzialną; postępować etycznie) i intelektualnie (znać zasady wiary katolickiej). Dowodem przyjęcia bierzmowania w wierze jest sposób życia po przyjęciu sakramentu – życie sakramentalne, posłuszeństwo Bogu, zaangażowanie w życie Kościoła, wzięcie za niego odpowiedzialności.

4. Sakrament namaszczenia chorychodwiedzamy regularnie, co miesiąc 14 osób a przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą ok. 40-50 osób. Posługiwaliśmy wobec 297 chorych, w dzień chorych wobec 64 osób. Poza dniem chorych sakramentu chorych udzieliliśmy 18 osobom. Wiatyk czyli uroczystą Komunię św. przed śmiercią, przyjęło 7 osób (w domu i szpitalu). Sakrament chorych udzielamy tylko żyjącym. Kapłana można wezwać o każdej porze dnia i nocy, jednak nie odkładajmy posługi do ostatniej chwili życia. Powinno się przyjąć sakrament chorych na początku poważnej choroby. Pamiętajmy o chorych, leżących w szpitalu, by prosić o posługę kapelana i nie zwlekać z jego posługą. Prośba o posługę jest obowiązkiem do chorego i jego rodziny.

5. Sakrament małżeństwa11 ślubów.

6. Pogrzebzmarło 60-ciu parafian,


       II.      Inwestycje.

 

(prócz bieżących napraw i remontów)

1. Prace konserwatorskie przy wieży kościoła – usuniecie z całości powierzchni wieży, położenie nowego tynku, prace sztukatorskie, obróbki blacharskie,

2. Komputer.

3. Naprawa płotu na cmentarzu.

4. Lichtarze i krzyż na ołtarz.

5. Kosiarka – cmentarz.

6. Malowanie kościoła św. Barbary.

7. Cięcie gałęzi drzew – cmentarz.

8. Prace dotyczące instalacji elektrycznej w kościele św. Barbary.

9. Urządzenie alarmowe w prezbiterium.

10. Wikariat  - okno.

11. Drzwi boczne do kościoła.

12. Naprawa dachu w Domu Katolickim.

13. Obróbki blacharskie – murek ogniowy II. zakrystii.


        III.      Podziękowanie za wspólnotę wiary

i miłości:


1. Mojemu współpracownikowi, wikariuszowi, Ks. Marcinowi.

2. Członkom rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

3. Członkiniom Żywego Różańca, Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich.

4. Pani Kościelnej; Panu Organiście; p. Administratorowi cmentarza; za prowadzenie plebanii.

5. Za prowadzenie strony internetowej parafii.

6. Paniom katechetkom, Instruktorkom Poradni Rodzinnej.

7. Służbie liturgicznej: lektorom, ministrantom, pocztom sztandarowym, niosącym baldachim i feretrony, ministrantom sprzedającym prasę katolicką.

8. Za dobre i mądre, z serca i z ducha odpowiedzialności płynące rady duszpasterskie.

9. Za bezinteresowne prace dla dobra parafii.

10. Za opiekę nad krzyżami i figurami na terenie naszej parafii.

11. Za ofiary na cele parafialne i ogólnodiecezjalne, charytatywne i utrzymanie nas, duszpasterzy.

12.Za przygotowywanie ołtarzy w czasie procesji Bożego Ciała.

13. Za życzliwość, przywiązanie, szczerą miłość, modlitwę i współpracę.

14. Szczególnie, pominiętym w powyższej grupie dobroczyńców - za wszelkie dobro.

 

Niech Bóg, wszystkim, okaże swe pogodne Oblicze i Łaskę!

  

Ks. Andrzej Szczepaniak

Proboszcz