05 października 2020 20:34 | Aktualności

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT - FOTOGALERIA"...kiedy serce jest naprawdę otwarte na powszechną komunię [stworzenia], to nic i nikt nie jest wykluczony z tego braterstwa. Dlatego też prawdą jest, że obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno i ta sama mizeria, która prowadzi do znęcania się nad zwierzętami, niechybnie przejawi się w relacji z innymi osobami. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia «jest sprzeczne z godnością człowieka»"(KKK 2418). 

 

                                           Papież Franciszek, Encyklika Laudato si, nr 92Niedziela, 4.10. - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (+ 1226 r.).

Papież Jan Paweł II ogłosił go patronem ekologii, gdyż Franciszek kochał przyrodę. Zwierzęta nazywał „naszymi mniejszymi braćmi”.

Pobłogosławiliśmy zwierzęta psy, koty i inne małe zwierzęta, które nam towarzyszą, żyją z nami, są naszymi domownikami. Przez takie spotkania pragniemy wyrazić dziękczynienie Bogu-Stwórcy za dzieło stworzenia, modlić się o zdrowie i bezpieczeństwo dla zwierząt oraz budzić wrażliwość wobec stworzeń.

Nabożeństwo odbyło się w ogrodzie plebanijnym,

05.10. o 16.30, w ramach różańca dla dzieci.

Zdjęcia: