14 lipca 2020 21:28 | Aktualności

REMONT KOŚCIOŁA -PRACE POSTĘPUJĄ

Prowadzimy prace przy ścianie południowej kościoła.

Prace polegają na usunięciu tynku cementowego i nałożeniu nowego, wapiennego.

Renowacji poddane zostaną też gzymsy.

Następnie ściany zostaną pokryte farbą elewacyjną.

Prowadzone też będą prace dekarskie.

19 lipca, składka mszalna (kolekta) przeznaczona była na cele budowlane.

Zdjęcia: