31 października 2020 22:14 | Aktualności

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ BARBARY O USTANIE ZARAZY.

 

 

 

 

Módlmy się wspólnie do Boga, za wstawiennictwem św. Barbary, o ustanie zarazy.

W Janowcu Wlkp., znajduje się kaplica św. Barbary.

Pierwsza wiadomość o niej pojawia się w protokóle wizytacji z 1608 r.

Wtedy była to kaplica drewniana. Mogła istnieć wcześniej.

Nie znamy czasu jej zbudowania.

Powstanie kaplicy związane jest z rozszerzającą się w okolicy zarazą, co zostało przekazane w podaniu ludowym.

Jest tam podane, że za sprawą św. Barbary zaraza opuściła miasto, a na miejscu, gdzie widziano świętą zbudowano świątynię.

Choć jest przekaz ustny, to jej źródłem było rzeczywiste wydarzenie.

My, Parafinie Janowieccy, mając w naszej historii tak dawne, wyjątkowe i szczególne wydarzenie, związani z kościołem św. Barbary, módlmy się w obecnej chwili, w zagrożeniu ze strony wirusa, do św. Barbary, by i dziś uchroniła nasze miasto i wioski od zarazy.

Proponuję, aby do modlitw wieczornych dodać modlitwę do św. Barbary, zaczerpniętą z Mszy św.,  ze wspomnienia naszej Patronki.

Wielu Parafian ma obrazek z wizerunkiem świętej Barbary (w srebrnej sukience i bez niej). Tam na odwrocie znajduje się modlitwa. Poniżej modlitwa do św. Barbary.  

 

Wszechmogący Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, + za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw * i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz

Zdjęcia:

Załączniki:

modlitwa_przez_wstawiennictwo_swietej_barbary.docx [10.14 KB]