...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Od poniedziałku do piątku Msza św. wieczorna o godz 17-tej...::...Spowiedź św. adwentowa 16 grudnia 2017 r...

Filtruj informacje:

Aktualności

20 września 2017 21:30 | Aktualności

23.09. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał...

czytaj więcej »

20 września 2017 20:15 | Aktualności

21.09. ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

Garść informacji: Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy Jezus powołał go na apostoła. Ewangelia Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie. Więcej informacji brewiarz.pl

czytaj więcej »

20 września 2017 07:09 | Aktualności

20.09. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY

Garść informacji: Z początkiem XVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę chrześcijańską do Korei. Dopiero w roku 1836 przybyli misjonarze z Francji. Wybuchły krwawe prześladowania, w których 103 męczenników oddało życie za wiarę, między nimi pierwszy kapłan...

czytaj więcej »

17 września 2017 18:50 | Aktualności

18.09. ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha...

czytaj więcej »

15 września 2017 23:00 | Aktualności

16.09. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA, I CYPRIANA, BISKUPA

Garść informacji: Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251. Zwalczał schizmę Nowacjana. Popierał go biskup Kartaginy, Cyprian. Cesarz Gallus skazał Korneliusza na wygnanie do Civitavecchii, gdzie zmarł w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w...

czytaj więcej »

14 września 2017 19:17 | Aktualności

15.09. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Garść informacji: Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem aż do krzyża, pod którym stanęła zgodnie z Bożym zamiarem. Głęboko współcierpiała ze swoim Synem i złączyła się macierzyńskim sercem z Jego Ofiarą. Najświętsza Dziewica, ofiarując Jezusa w świątyni...

czytaj więcej »

13 września 2017 20:33 | Aktualności

14.09. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan...

czytaj więcej »

12 września 2017 21:22 | Aktualności

13.09 . WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Garść informacji: Jan urodził się w Antiochii około roku 349. Otrzymał staranne wykształcenie i poświęcił się życiu monastycznemu. Zasłynął jako złotousty kaznodzieja, stąd przydomek Chryzostom. Wybrany biskupem Konstantynopola okazał się gorliwym pasterzem. Ściągnął na siebie...

czytaj więcej »

02 września 2017 19:43 | Aktualności

08.09 ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 08:20 | Aktualności

01.09. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE BŁ.BRONISŁAWY, DZIEWICY

Garść informacji: Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259. Zgodnie...

czytaj więcej »

Duch świety