...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 10 maja 2020

Ogólne

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA
10.05.2020 - rok A

Gromadząc się dzisiaj na Mszy św. uświadamiamy sobie, że Kościół Chrystusowy, żyjący na całej ziemi, jest jedną Bożą rodziną. Należą do niej odrodzeni w wodzie chrztu św. i namaszczeni Duchem Świętym: duchowni i świeccy, małżonkowie i osoby samotne, dzieci i starcy, bogaci i biedni. Przywołując obraz Kościoła jako budowli, wszyscy oni są żywymi kamieniami tworzącymi duchową świątynię Bożą. Wszyscy są ludem Bożym, wybranym plenieniem, świętym narodem, ludem kapłańskim, który jest własnością Boga. Wzbudzamy w swym sercu dziękczynienie Bogu, że należymy do Ludu Bożego i uznajemy, że Jezus Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem. On jest z nami na ziemi teraz i w każdej okoliczności. On przyjmie nas do mieszkania w niebie, które dla każdego przygotował.

INFORMACJE

1. Nabożeństwa majowe sprawowane są o 17.30; w niedzielę w łączności z nieszporami.

2. Trwamy w okresie wielkanocnym, który kończy się w Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ten, kto uważa się za wierzącego katolika, człowieka żyjącego według wiary apostołów, czyli Kościoła, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi św. i przyjmować Komunię św. w okresie wielkanocnym. O tym wymogu mówi Katechizm Kościoła Katolickiego w nr. 2042. Okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej kończy się w Uroczystość Trójcy Św. czyli 7. czerwca.
Człowiek prawdziwie wierzący nie pozostaje jednak tylko na minimalnym wymaganiu i znaku przynależności do Kościoła, lecz przystępuje do sakramentu pokuty często, a jeszcze częściej przyjmuje Komunię św., bo wie, że sakramenty nie są jakimś płytkim rytuałem, lecz zbawczym działaniem Chrystusa. Bądźmy apostołami wobec tych, którzy jeszcze nie spełnili tego obowiązku, który w rzeczywistości jest wielkim dobrem, łaską i przywilejem chrześcijanina.

3. Składamy podziękowanie za ofiary na działanie naszej parafii złożone w czasie kolekty mszalnej, w biurze parafialnym, do skarbonek w kościele i na konto parafii. „Bóg zapłać” też za ofiary na cele diecezjalne (6 zł od osoby na rok) i opłacenie miejsca na cmentarzu. Chodzi o groby z roku 2000 i wcześniejsze.
Za tydzień składka na cele budowlane. Pragniemy w tym roku dokonać renowacji ściany południowej kościoła.

4. Różaniec prowadzi 2. Róża p. Józefy Seyda, wg intencjach na maj.

5. W tym tygodniu:
o Czwartek, 14.05. - święto św. Macieja, apostoła. Wybrany, w miejsce Judasza, do kolegium apostolskiego, zginął śmiercią męczeńską w 50 r. w Etiopii.
o Sobota, 16.05. - święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był wędrownym misjonarzem na Kresach Wschodnich, zginął śmiercią męczeńską w 1657 r.

Ks. Andrzej Szczepaniak
Proboszcz

Maryja