...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Spowiadamy od poniedziałku do soboty w godz. 8.30 - 9.30 i 17.00 - 18.00...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 29 marca 2020

Ogólne

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.2020 - rok A

Chrystus jest Panem życia, źródłem życia doczesnego i wiecznego. On daje pełnię życia. Choć umiera ludzkie ciało, to nadal żyje dusza. Ta prawda napełnia nas radością i pokojem. Włączamy się w ten nurt życia wiecznego i nadprzyrodzonego, dzięki życiu nie według ciała czyli w grzechu i pożądliwości, lecz prowadzeni przez Ducha Świętego, a więc posłuszni Bogu i żyjąc Jego mocą. „Ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.” Jeśli mieszka w nas Duch Chrystusa, to przywróci On nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas Ducha Świętego. Życie wieczne z Bogiem jest celem naszego życia na ziemi. Do tego przygotowujemy się przez całe życie.

INFORMACJE

1. Kościół jest otwarty przez cały dzień. Możemy modlić się w naszej świątyni indywidualnie.

2. Msze św. sprawowane są o tej samej godzinie, co zwykle. W Mszy św. może uczestniczyć 5 osób. Oznacza to, że w liturgii uczestniczą osoby, które związane są z intencją Mszy św. W Mszach zbiorowych, prosimy, by brał udział jeden przedstawiciel rodziny.

3. Transmitujemy, na stronie parafii, Mszę św. niedzielną o 10.30, Gorzkie Żale w niedzielę o 16.00, a także Drogę Krzyżową w piątek o 17.30.

4. W tym roku, nie będzie organizowany sakrament pokuty, z udziałem spowiedników z dekanatu. Dlatego już teraz przystępujmy do spowiedzi św.
Do spowiedzi św. możemy przystąpić w dni powszednie od 8.30 do 9.30 i od 17.00 do 18.00. Nie okładajmy sakramentu pokuty na ostatnie dni przed świętami, gdyż jest nas tylko dwóch duszpasterzy.
Skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania, by przygotować się godnie na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Normalnym i zwyczajnym sposobem sprawowania sakramentu pokuty jest osobista spowiedź przed kapłanem i indywidualne rozgrzeszenie. Taka jest autentyczna nauka Kościoła Katolickiego. Nie można przyjąć Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego. Jest to świętokradztwo.
Do spowiedzi przygotowujemy się przy pomocy rachunku sumienia z modlitewników. Konieczny jest szczery, wewnętrzny i prawdziwy żal za grzechy i postanowienie poprawy, a więc odrzucenie wszelkich okazji do grzechu czyli osób, rzeczy i miejsc, które do grzechu przywodzą. Szczere wyznanie grzechów przed kapłanem - spowiednikiem i rozgrzeszenie przez niego, pozwalają znów pojednać się z Bogiem i Kościołem. Wypełnić też należy zadaną pokutę, najlepiej zaraz po spowiedzi, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Również zadośćuczyńmy za grzechy.
Zachęcajmy się wzajemnie do odnowienia swych serc. Szczególnie zachęcajmy tych, którzy zaniedbali się w życiu chrześcijańskim. Bądźmy dla nich apostołami życia!
Okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do Uroczystości Trójcy Św. czyli do 7. czerwca.

5. Msza św. za kapłanów i w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, w czwartek, 2. kwietnia, o 18.00.

6. Wchodzimy w okres męki Pańskiej, co zauważamy w liturgii. Postać Chrystusa Kapłana i Ofiary wysuwa się na pierwszy plan. Już w IX w., znany jest zwyczaj zamieszczania wielkiej zasłony oddzielającej ołtarz od wiernych. Zasłonę uchylano jedynie w czasie przeistoczenia. Miało to na celu podkreślenie przegrody dzielącej grzeszników od Majestatu Bożego, przegrody, którą znieść może tylko ofiara Chrystusa. Ową wielką zasłonę zastąpiły mniejsze, zakrywające krzyż, który dopiero w Wielki Piątek, zostanie odsłonięty na znak przebaczenia i pojednania człowieka w Ojcem Niebieskim. Dziś nie ma obowiązku zasłaniania krzyża, ale ten piękny i jakże wymowny zwyczaj, zachowujemy.
Zakryte też zostały obrazy świętych, gdyż w tym okresie, wobec Tajemnicy Odkupienia, przesłonione zostają ich zasługi, a wyeksponowane jest dzieło zbawcze Chrystusa.

7. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, a więc pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

8. Prosimy, by osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego przekazały deklaracje. Można to pozostawić w zakrystii lub włożyć do skrzynki pocztowej w plebanii.

9. Duchowe przewodnictwo w modlitwie różańcowej, w tym tygodniu, obejmuje, 6. Róża p. Karoliny Rokita. Intencja: o ustanie pandemii i o szczerą oraz owocną spowiedź wielkanocną.

10. Biuro parafialne jest czynne tylko w ważnych i naglących sprawach. Prosimy, by wcześniej skontaktować się telefonicznie.

11. Nasze miasto zostało uchronione przez zarazą, która szalała przed kilkuset laty. Stało się to za przyczyną św. Barbary, która ukazała się w miejscu, gdzie znajduje się kościół ku jej czci. Wspominają o tym protokóły wizytacyjne parafii z 1608 r. A zatem dziać się to musiało wcześniej. Na pamiątkę tego objawienia została wtedy postawiona drewniana kaplica.
My, Parafinie Janowieccy, mając w naszej historii tak dawne, wyjątkowe i szczególne wydarzenie, związani z kościołem św. Barbary, módlmy się w obecnej chwili, w zagrożeniu ze strony wirusa, do św. Barbary, by i dziś uchroniła nasze miasto i wioski od zarazy.
Proponujemy, aby do modlitw wieczornych dodać modlitwę do św. Barbary, zaczerpniętą z Mszy św., ze wspomnienia naszej Patronki. Wielu Parafian ma obrazek z wizerunkiem świętej Barbary (w srebrnej sukience i bez niej). Tam na odwrocie znajduje się modlitwa. Modlitwę można też pobrać ze strony internetowej parafii: parafiajanowiecwlkp.pl lub zabrać z kościoła.

Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz

Maryja