...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 04 sierpnia 2019

Ogólne

18. NIEDZIELA ZWYKŁA

4.08.2019 - rok C

Człowiek dąży do znaczenia, każdy chce posiadać jak najwięcej dóbr doczesnych, ale to wszystko jest marnością, bo przemija, a nagromadzone dobra przyjmuje ktoś inny. Chrystus obdarza nas dobrami duchowymi, które nie przemijają. Przypomina nam, zabiegającym o dobra doczesne, że najważniejsze są wartości wieczne. Przyjmijmy dar Chrystusa, który przez swe zmartwychwstanie ocala od śmierci i obdarza wiecznymi darami.

INFORMACJE

1. W niedzielę, o 17.40, zapraszamy na śpiew nieszporów czyli wieczornej modlitwy Kościoła. Tekst jest wyświetlany na ekranie. W kolejną niedzielę są inne słowa psalmów, antyfon i czytań z Pisma św., zgodnych z danym dniem. Kapłani diecezjalni i zakonni zobowiązani są do odmawiania tych modlitw czyli brewiarza, codziennie. Czynią to też siostry zakonne i coraz częściej osoby świeckie.

2. Zakończyliśmy prace remontowo-konserwatorskie przy naszym kościele. Dotyczyły one północno-zachodnich ścian kościoła. Położony został nawy tynk, a następnie ściany zostały pokryte farbą elewacyjną. Wykonane zostały też obróbki blacharskie. W najbliższym czasie zostanie położony nowy dach zakrystią północną.

3. Dziękujemy Wspólnocie Betania za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów z Górki Klasztornej.

4. Dzieci i młodzież osiągnęli półmetek szkolnych wakacji letnich. Warto w tym miejscu spojrzeć na miniony czas, który jest darem Boga. Każde dziecko i każdy z młodzieży, niech postawi sobie pytanie - czy czas wakacji został on dobrze wykorzystany? Czy w wakacje stałeś się lepszym, umocniłeś swój charakter? Czy co niedzielę uczestniczyłeś we Mszy św.? Czy uczestniczyłeś we Mszy św. godnie, pobożnie i w sposób pełny, przyjmując z wiarą Komunię św. Czy mając więcej czasu wolnego, okazałeś chętną pomoc innym - pomoc bezinteresowną? Czy dzień rozpoczynałeś od modlitwy - pokarmu dla duszy, by następnie zasiąść do stołu, by z kolei pożywić ciało?

5. W tym tygodniu:
 Wtorek, 6.08. - święto Przemienienia Pańskiego.
 Czwartek, 8.08. - wspomnienie św. Dominika (+1221 r.).
 Piątek, 9.08. - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, patronki Europy, w życiu świeckim Edyty Stein (+1942).
 Sobota, 10.08. - święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika z IV w. za czasów Cesarza Waleriana.

6. Katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek, o 17.00, w kościele. Prosimy o przybycie tych, którzy pragną ochrzcić dzieci w sierpniu. Po nauce spowiedź św..

7. W tym tygodniu dyżur w odmawianiu różańca obejmuje Róża 6., p. Karoliny Rokita. Intencja: Prośba o pogodę sprzyjającą pracom żniwnym i o deszcz dla wzrostu roślin.

8. Serdeczne podziękowanie Parafianom, którzy w tym tygodniu opłacili miejsce na cmentarzu i złożyli ofiary na cel diecezjalne. Wynosi ona 6 zł od osoby na rok.
Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz

Maryja