...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 07 kwietnia 2019

Ogólne

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.04.2019 - rok C

Im bliżej jesteśmy Wielkanocy, tym potężniej przemawia do nas miłosierdzie Boga. Bóg jest niewyczerpany w okazywaniu dobroci. Chrystus nie tylko nie pozwolił rzucić kamienieniem potępienia w cudzołożną kobietę, lecz okazał jej miłosierdzie. Przebaczenie Boga nie poczytujmy jednak jako zgodę na grzech i zachętę do nieszczerego nawrócenia i połowicznego potępienia grzechu. Bóg oczekuje prawdziwego nawrócenia, skruchy, porzucenia drogi grzechu. Żąda żalu za grzechy i postanowienia poprawy.

INFORMACJE

1. Spowiedź św. wielkanocna w naszej Parafii w najbliższą sobotę, 13. marca.
 9.00 - 10.00 spowiedź św.
10.00 - Msza św.
 11.00 - 12.00 spowiedź św.
12.00 - Msza św.
 14.30 - 15.30 spowiedź św.
 16.00 - 17.00 spowiedź św.
Msza św. z Niedzieli Palmowej o 18.00.
Posługę pełnić będą kapłani z dekanatu. Księża mają obowiązki w swych parafiach, stąd spowiedź trwać będzie do 17.00. Prosimy, by nie odkładać spowiedzi św. na czas późniejszy.
Do sakramentu pokuty przygotujmy się, czyniąc dokładnie rachunek sumienia, korzystając z książeczek do nabożeństwa lub rachunków sumienia, które przekazaliśmy podczas kolędy. Wzbudźmy szczery żal i postanówmy poprawę życia. Wyznajemy wszystkie grzechy. Zadośćczyńmy za wyrządzone krzywdy.

2. Dla osób, które długo pracują, istnieje możliwość spowiedzi św. wieczorem, w piątek 12.04., od 20.00 do 21.00, w Rogowie.

3. Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym nt. „Tabliczka na krzyżu I.N.R.I.”, o 16.00. Za tydzień temat kazania: „Całun”. Msza św. o 16.40. Kolekta na kwiaty do Grobu Pańskiego.

4. Po Gorzkich Żalach i Mszy św., o 17.30, zapraszamy na film pt. „Chata”. To opowieść o ludzkiej tragedii, bólu, żalu i rozpaczy, co potrafi oddzielić od Boga. Bóg ma moc uzdrawiania i zmieniania życia.

5. Biuro parafialne, w związku ze spowiedzią św. w dekanacie, będzie czynne we wtorek i czwartek od 11.00 do 12.00. We wtorek od 15.30 do 17.00.

6. Zebranie rodziców dzieci z kl. III., w poniedziałek, 8.04, po Mszy św., w Domu Katolickim.

7. Pielęgnujemy formację wiary u bierzmowanych. Spotkanie dla nich o 18.00:
 kl. III. gimnazjum – poniedziałek,
 kl. VIII. - wtorek.

8. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek - dla dzieci o 16.30, a dla młodzieży i dorosłych 17.30. Uczestnicząc w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust.

9. Dziękujmy paniom Katechetkom za zaangażowanie w rekolekcjach. Czynimy to dodatkowo i tym bardziej, że w środę, Panie wzięły na siebie ich prowadzenie, wskutek niemożności ich realizacji przez nas, duszpasterzy.

10. Wchodzimy w okres męki Pańskiej, co zauważamy w liturgii. Postać Chrystusa Kapłana i Ofiary wysuwa się na pierwszy plan. Już w IX w., znany jest zwyczaj zamieszczania wielkiej zasłony oddzielającej ołtarz od wiernych. Zasłonę uchylano jedynie w czasie przeistoczenia. Miało to na celu podkreślenie przegrody dzielącej grzeszników od Majestatu Bożego, przegrody, którą znieść może tylko ofiara Chrystusa. Ową wielką zasłonę zastąpiły mniejsze, zakrywające krzyż, który dopiero w Wielki Piątek zostanie odsłonięty na znak przebaczenia i pojednania człowieka w Ojcem Niebieskim. Zakryte też zostały obrazy świętych, gdyż w tym okresie, wobec Tajemnicy Odkupienia, przesłonione zostają ich zasługi, a wyeksponowane jest dzieło zbawcze Chrystusa.

11. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, a więc pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm odbędzie się przed wszystkimi, przedpołudniowymi Mszami św., na zewnątrz kościoła przy krzyżu misyjnym, a potem nastąpi uroczyste wejście do świątyni, przez co naśladować będziemy Jezusa wjeżdżającego do świętego miasta Jeruzalem. To nasze uroczyste wejście do kościoła będzie znakiem, iż z Jezusem Chrystusem chcemy przeżywać cały Wielki Tydzień, a szczególnie tzw. Triduum Paschalne czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Dzieci uczestniczyć będą w procesji, idąc za krzyżem, a przed kapłanem, trzymając w ręku palmy. A zatem za tydzień, w Niedzielę Palmową, gromadzimy się z palmami przy krzyżu.

12. Posługa sakramentalna u chorych w Wielki Wtorek, 16. bm. od 9.30. Prosimy zgłaszać chorych i starców w biurze parafialnym lub w zakrystii, również tych, których odwiedzamy regularnie co miesiąc. Można też zgłaszać również telefonicznie.

13. Modlitwie różańcowej przewodniczy 9. Róża p. Zofii Papierskiej, o owoce spowiedzi wielkanocnej.

14. Serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na cele diecezjalne i opłacenie pokładnego.

15. Siostry Dominikanki serdecznie dziękują za ofiary złożone przez Parafian w ubiegłą niedzielę na funkcjonowanie Domu Opieki, który prowadzą. Parafianie przekazali 7.257 zł i 10 €. W gablotce można zapoznać się z pismem, które siostry przysłały.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz