...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 03 lutego 2019

Ogólne

4. NIEDZIELA ZWYKŁA

3.02.2019 rok C

Gromadząc się przy ołtarzu, zawsze musimy pamiętać o tym, że Ofiara, w której uczestniczymy, jest wyrazem najwyższej miłości Boga względem człowieka. Przecież odnawiamy w niej paschalną tajemnicę Chrystusa, a więc Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Stanowi to jednak dla nas również przypomnienie, że życie każdego chrześcijanina winno być wyrazem miłości Boga i bliźnich.
Niełatwo przychodzi prawdziwie miłować. Miłość bowiem musi być cierpliwa, łaskawa, nie może zazdrościć, unosić się pychą i gniewem. Ofiara eucharystyczna nie tylko uczy nas wszystkich takiej miłości, ale wzmacnia nasze ludzkie siły, abyśmy mogli miłować na wzór Chrystusa.

INFORMACJE

1. Nieszpory śpiewamy w niedziele, o 17.40.

2. Zakończyliśmy kolędę. Dziękujmy Bogu za spotkanie z Wami, Drodzy Parafianie, że było nam dane umocnić wspólnotę wiary. Dziękujemy za przyjmowanie, nas, duszpasterzy w miejscu Waszego zamieszkania, za dzielenie się swymi myślami i doświadczeniami, troską o naszą ziemską Ojczyznę i naszą Parafię. Ubogaca to nas wszystkich.
Mogliśmy doświadczyć Waszej życzliwości i radości z życia z Chrystusem Panem w Jego Kościele. Wyrażaliśmy radość z dokonanych dzieł. Parafianie szczególnie radują się z ogrzewania naszego kościoła.

Zatroskani jesteśmy o młodzież szkolną i tę starszą, wchodzącą w dorosłe życie, wystawioną na pokusy przemijającego świata, zagubioną w chaosie ideowym.
Wielu wskazywało na możliwość śledzenia życia parafii poprzez stronę internetową, prowadzaną bardzo profesjonalnie i systematycznie, a zawierającą aktualne informacje. Jest to bardzo przydatne chorym i seniorom, którzy żywo interesują się wydarzeniami w parafii.
Składamy podziękowanie za życzliwość, za ugoszczenie przy stole, za możliwość przemieszczania się dzięki pojazdom, za ofiary składane w czasie kolędy, które pozwolą nam i w tym roku prowadzić prace przy kościele i przy obiektach parafialnych.
Osoby, które nie mogły przyjąć błogosławieństwa kolędowego wg planu, dajemy możliwość, by jeśli zechcą, zgłosić wolę przyjęcia kapłana w zakrystii, w biurze parafialnym lub telefonicznie.

3. W tym tygodniu:
 Wtorek, 5.02. - wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Zamęczona podczas prześladowania za czasów cesarza Decjusza w 251 r.
 Środa, 6.02. - wspomnienie św. Pawła Miki i 25 towarzyszy męczeństwa; męczennicy japońscy z 1597 r.

4. Wyrażamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na cele diecezjalne i opłacenie pokładnego. Chodzi o groby z 1999 r. i wcześniejsze, gdy nie zostały opłacone.

5. Dyżur w odmawianiu różańca obejmuje Róża 10., p. Ireny Czapiewskiej. Modlić się będziemy o męstwo w wierze.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za kapłanów, w czwartek, o 17.00. O 17.40 zaśpiewamy nieszpory. Po adoracji Msza św. w intencji powołań duchownych o 18.00.

7. Spowiedź św. dla młodzieży o 17.00:
 Środa - kl. VIII. i kl. III.,
 Czwartek - klasy VI. i VII..

8. Zebranie rodziców młodzieży, kandydatów do bierzmowania, w środę, po Mszy św. w kościele.

9. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania o18.00:
 Czwartek, kl. VIII,
 Piątek, kl. III. gimnazjum.

10. Rozpoczęliśmy prace przy naszym kościele. Tę inwestycję dzielimy na trzy etapy. W tym roku prace będą się koncentrować się przy ścianie północnej świątyni. Obejmować będą też zakrystię północną i prezbiterium. Prace będą polegać na zdjęciu tynku cementowego i położeniu nowego, wapiennego. Renowacji lub rekonstrukcji zostaną poddane liczne elementy gzymsu. Potem ściany zostaną pokryte farbą elewacyjną.

Ks. Andrzej Szczepaniak
Proboszcz