...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Msze św. w czasie kolędy, w dni powszednie, sprawowane są o 9.00, a w środy i soboty również o 18.00...::...Biuro parafialne w tym tygodniu, będzie nieczynne we wtorek w godzinach przed i popołudniowych oraz w czwartek...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 20 maja 2018

Ogólne

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

20.05.2018

Dziś, w dniu Pięćdziesiątnicy, jednoczymy się z całym Kościołem i jak apostołowie zgromadzeni w wieczerniku na modlitwie przeżywamy zesłanie Ducha Świętego. Wypełnia się obietnica Chrystusa - nie zostawił nas samych, ale zesłał Pocieszyciela - Ducha Prawdy, który napełnia sobą okrąg ziemi. My też zostaliśmy Nim napełnieni. Dokonało się to na chrzcie, a w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania.

INFORMACJE

1. Dziś, w naszej Parafii, uroczystość I-szej Komunii św. Osiemdziesięcioro sześcioro dzieci zostanie włączonych do wspólnoty eucharystycznej Kościoła. W tygodniu dzieci będą uczestniczyły w nabożeństwie majowym i Mszy św.

2. Rodzice dzieci ufundowali dla swej parafii renowację tabernakulum. Drzwiczki zostały pochromowane, a ornamenty pozłocone. Dziękujemy im za wkład w życie Parafii.

3. W dzisiejszą Uroczystość, od 13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. O 16.00 modlitwa o dary Ducha Św. Wieczór chwały zakończymy nieszporami i nabożeństwem majowym o 17.30, a o 18.00 Msza św.

4. Jutro, w poniedziałek, 21. maja, obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze św. sprawowane będą o 9.00 i 18.00. Po Mszy św. o 9.00 błogosławić będziemy niemowlęta i małe dzieci. Prosimy, by je przynieść lub przyprowadzić do kościoła. Zachęcamy wszystkich do uczczenia Maryi obecnej w Kościele Jezusa Chrystusa. Chociaż w Święto maryjne nie ma obowiązku uczestniczenia we Mszy św., starajmy się zachować, w miarę możliwości, religijny charakter tego dnia przez uczestniczenie w Eucharystii.

5. W tym tygodniu:
 Czwartek, 24.05. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
 Sobota, 26.05. - wspomnienie św. Filipa Nereusza, duszpasterza Rzymu (+1595 r.).

6. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Trójcy Św., kończy się okres wielkanocny. Ten, kto uważa się za wierzącego katolika, człowieka żyjącego według wiary apostołów, czyli Kościoła, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi św. i przyjmować Komunię św. w okresie wielkanocnym. O tym wymogu mówi Katechizm Kościoła Katolic- kiego w nr. 2042.
Człowiek prawdziwie wierzący nie ogranicza się tylko do tego minimalnego wymagania i znaku przynależności do Kościoła, lecz przystępuje do sakramentu pokuty często, a jeszcze częściej przyjmuje Komunię św., bo wie, że sakramenty nie są jakimś rytuałem czy zwyczajem, lecz zbawczym działaniem Chrystusa. Bądźmy apostołami wobec tych, którzy jeszcze nie spełnili tego obowiązku, który w rzeczywistości jest wielkim dobrem, łaską i przywilejem chrześcijanina.

7. W tym tygodniu dyżur w odmawianiu różańca obejmuje 7. Róża, p. Jadwigi Kwiatkowskiej. Do intencji na maj prosimy dodać modlitwę za dzieci, które dziś przyjmują pierwszy raz Komunię św.

8. „Bóg zapłać” za przekazanie opłaty na cele diecezjalne i opłacenie pokładnego.

9. Katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek o 16.30. Po nauce spowiedź św.

Ks. Andrzej Szczepaniak
Proboszcz