...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Zmiana godziny Mszy św. wieczornej w niedzielę...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 18 marca 2018

Ogólne

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18.03.2018 - rok B

Chrystus, jak ziarno pszenicy, został wrzucony w ziemię, a Jego śmierć stała się źródłem naszego życia. Przez prawdziwą pokutę mamy umrzeć dla grzechu, by żyć dla Boga. Nasz Pan umarły i zmartwychwstały żyje nadal wśród nas - oświeca nas swoim Słowem i umacnia Eucharystią. Z Niego czerpiemy życie przez uczestnictwo w Eucharystii. Niech więc spełnia się wśród nas, cudowna przemiana serc i umysłów.

Dzisiejsza składka mszalna przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła.

INFORMACJE

1. Gorzkie Żale, dziś o 16.00. po nabożeństwie Msza św.

2. Wielki obrońca życia, św. papież Jan Paweł II, ogłaszając w encyklice „Evangelium vitae” (Ewangelia życia), pierwszy Dzień Świętości Życia, związał go z Uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Szczególną formą modlitwy w obronie poczętych dzieci jest Adopcja Dziecka Poczętego.
Dzieło Duchowej Adopcji powstało wskutek objawień w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Duchowa Adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców. Dzieło Adopcji trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
W niedzielę, 25. marca, można będzie podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dzieło to jest uczynkiem miłosierdzia. Chrystus mówi” „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Osoby, które zadeklarują chęć Duchowej Adopcji będą mogły to uczynić za tydzień, po zakończeniu Gorzkich Żali. Na stoliczku, pod chórem, zostały wyłożone deklaracje. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

3. Spowiedź św. wielkanocna w naszej Parafii w sobotę, 24. marca.
 9.00 - 10.00 spowiedź św.
10.00 - Msza św.
 11.00 - 12.00 spowiedź św.
12.00 - Msza św.
 14.30 - 15.30 spowiedź św.
15.30 - Msza św.
 16.00 - 17.00 spowiedź św.
Msza św. z Niedzieli Palmowej o 18.00.
Posługę pełnić będą kapłani z dekanatu. Księża mają obowiązki w swych parafiach, stąd spowiedź trwać będzie do 17.00. Prosimy, by nie odkładać spowiedzi św. na czas późniejszy.

Do sakramentu pokuty przygotujmy się, korzystając z książeczek do nabożeństwa. Na stoliczku, pod chórem, wyłożony jest rachunek sumienia. Skorzystajmy z niego. Wzbudźmy szczery żal i postanówmy poprawę życia. Zadośćuczyńmy za wyrządzone krzywdy.

4. Biuro parafialne, w związku ze spowiedzią św. w dekanacie, będzie czynne we wtorek i czwartek od 11.00 do 12.00 oraz we wtorek po południu 15.30-17.00.

5. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek:
 dla dzieci o 16.30,
 dla młodzieży i dorosłych 17.30.
Uczestnicząc w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust.

6. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła obchodzimy w poniedziałek, 19. marca.

7. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, a więc pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm odbędzie się przed wszystkimi, przedpołudniowymi Mszami św., na zewnątrz kościoła przy krzyżu misyjnym, a potem nastąpi uroczyste wejście do świątyni, przez co naśladować będziemy Jezusa wjeżdżającego do świętego miasta Jeruzalem. To nasze uroczyste wejście do kościoła będzie znakiem, iż z Jezusem Chrystusem chcemy przeżywać cały Wielki Tydzień, a szczególnie tzw. Triduum Paschalne czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Dzieci uczestniczyć będą w procesji, idąc za krzyżem, a przed celebransem, trzymając w ręku palmy. A zatem za tydzień, w Niedzielę Palmową, gromadzimy się z palmami przy krzyżu.

8. Wchodzimy w okres męki Pańskiej, co zauważamy w liturgii. Postać Chrystusa Kapłana i Ofiary wysuwa się na pierwszy plan. Już w IX w., znany jest zwyczaj zawieszania wielkiej zasłony, oddzielającej ołtarz od wiernych. Zasłonę uchylano jedynie w czasie przeistoczenia. Miało to na celu podkreślenie przegrody dzielącej grzeszników od Majestatu Bożego, przegrody, którą znieść może tylko ofiara Chrystusa. Ową wielką zasłonę zastąpiły mniejsze, zakrywające krzyż, który dopiero w Wielki Piątek zostanie odsłonięty na znak przebaczenia i pojednania człowieka w Ojcem Niebieskim. Dziś nie ma obowiązku zasłaniania krzyża, ale ten piękny i jakże wymowny zwyczaj, zachowujemy. Zakryte też zostały obrazy świętych, gdyż w tym okresie, wobec Tajemnicy Odkupienia, przesłonione zostają ich zasługi, a wyeksponowane jest dzieło zbawcze Chrystusa.

9. Modlitwie różańcowej przewodniczy 8. Róża, p. Janiny Kozłowskiej, o dobrą spowiedź wielkanocną. Członkinie Żywego Różańca ufundowały, dla kościoła św. Barbary, nowy fioletowy ornat na Msze pogrzebowe.

10. Posługa sakramentalna u chorych w Wielki Wtorek, 27. marca, od 9.30. Chorych i starców prosimy zgłaszać w biurze parafialnym, telefonicznie lub w zakrystii. Udamy się też chorych, których w odwiedzamy co miesiąc. Nie trzeba ich zgłaszać.

11. W przestrzeni kościoła zawiesiliśmy nasze parafialne chorągwie i sztandary, w celu ich eksponowania i uchronienia przed zawilgoceniem.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz