...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 11 marca 2018

Ogólne

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

11.03.2018 - rok B

Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Najwyższym wyrazem Bożej miłości względem człowieka jest krzyż, na którym został podwyższony Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Boży. Krzyż stał się miejscem odkupienia i jest znakiem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Chrystus odkupił każdego człowieka, a więc tego, który żył przed jego ziemskim przyjściem, tego, który był Mu współczesny i tego, który pojawił się na ziemi po Jego zmartwychwstaniu; żyje w czasach obecnych. Dziękując Bogu za zbawienie, pamiętajmy jednak i o tym, że człowiek zdaje się być nieczuły na głos Bożej dobroci. Jakże często człowiek idzie krętymi ścieżkami własnego życia i nie chce zbliżyć się do światła, płynącego z Ewangelii. Naszym drogowskazem jest krzyż Chrystusa. Pomocą są rekolekcje, które dziś rozpoczynamy.


INFORMACJE

1. Rekolekcje wielkopostne dla całej Parafii dorosłych, młodzieży i dzieci, które rozpoczynamy w sobotę, trwać do środy, 10. bm. Nauki rekolekcyjne głoszone są w niedzielę, w czasie Mszy św. przedpołudniowych oraz podczas Gorzkich Żali. Od poniedziałku do środy program przedstawia się następująco:

o 09.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych,
o 11.00 - nauka dla dzieci z kl. 1-4 ze szkoły podstawowej,
o 12.00 - nauka dla uczniów z kl. 5-7 i młodzieży gimnazjalnej,
o 18.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.

Rekolekcje prowadzi Ks. Krzysztof Kołdyński, werbista.
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w rekolekcjach jest obowiązkowe tak, jak uczęszczanie do szkoły. Może z nich dyspensować tylko choroba. Rekolekcje dla uczniów są nie tylko działaniem duszpasterskim i mają nie tylko znaczenie religijne, ale też wpisują się w formację ludzką młodych ludzi. Wszyscy pragniemy kształtować ich serca i sumienia, a więc rodzice, nauczyciele, duszpasterze, środowisko życia, społeczność lokalna.
Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w rekolekcjach, które są darem Boga dla nas, czasem refleksji nad własnym życiem. Wykorzystajmy tę szansę zbliżenia się do Boga i pogłębienia swego życia wewnętrznego. Zachęcajmy naszych bliskich i znajomych, by przybyli do naszej świątyni parafialnej.
Spowiedź wielkanocna w sobotę, 24. marca.

2. Droga krzyżowa w piątek:
 dla dzieci o 16.30,
 dla dorosłych i młodzieży o 17.30.

3. W tym tygodniu dyżur w odmawianiu różańca obejmuje Róża 7. Matek, p. Jadwigi Kwiatkowskiej, w intencji naszych rekolekcji.

4. „Bóg zapłać” za ofiary, złożone w tym tygodniu, na cele diecezjalne. Za tydzień składka na ogrzewanie naszego kościoła.

5. Zdarza się, że zakupiony został towar na prezentacji lub u akwizytora albo została zawarta umowa na prezentacji, a pragniemy z niej zrezygnować. Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazały materiały, które posłużą, by rozwiązać ten problem. W materiałach jest też 6 rad, jak uniknąć niebezpiecznego wciągnięcia nas w ryzykowne umowy. Ulotki są wyłożone na stoliczku pod chórem. W gablotce jest plakat na temat w/w spraw.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz