...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Msze św. w czasie kolędy, w dni powszednie, sprawowane są o 9.00, a w środy i soboty również o 18.00...::...Biuro parafialne w tym tygodniu, będzie nieczynne we wtorek w godzinach przed i popołudniowych oraz w czwartek...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 04 lutego 2018

Ogólne

5. NIEDZIELA ZWYKŁA

4.02.2018 rok B

Nikomu nie trzeba przypominać, że życie nie szczędzi człowiekowi kłopotów, różnych przykrości czy cierpień. Przynosimy to wszystko z sobą tutaj przed ołtarz z tym głębokim przekonaniem, że dobry Bóg wspomoże nas w dźwiganiu codziennego krzyża. Chrystus potrafi każdego zrozumieć, bo nazwano Go mężem boleści, bo podjął cierpienie, aby przez krzyż poprowadzić wszystkich do chwały zmartwychwstania.
Każda Msza św., która uobecnia ofiarę krzyża, staje się wsparciem w dźwiganiu krzyża. Kiedy stajemy przed ołtarzem musimy sobie również i to przypomnieć, że cierpienia ludzkie nie były zamierzone przez Boga, ale stały się następstwem grzechu.

INFORMACJE

1. Nieszpory śpiewamy w niedzielę, o 17.40.

4. W tym tygodniu:
 Poniedziałek, 5.02. - wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy (zamęczona podczas prześladowania za czasów cesarza Decjusza w 251 r.).
 Wtorek, 6.02. - wspomnienie św. Pawła Miki i 25 towarzyszy męczeństwa; męczennicy japońscy z 1597 r.
 Sobota, 10.02. - wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy. Była siostrą św. Benedykta.

5. W tym tygodniu dyżur w odmawianiu różańca obejmuje Róża 2., p. Józefy Seyda, w intencji chorych.

6. Biuro parafialne nie będzie czynne we wtorek, przed południem.

7. Zebranie rodziców młodzieży z kl. III. gimnazjum odbędzie się , w środę, 7..02, po Mszy św. wieczornej, w Domu Katolickim.

8. Spowiedź św. dla młodzieży od 17.00:
 Kl. III. gimnazjum we wtorek,
 Kl. II. gimnazjum i kl. VII. w środę.

9. Katecheza dla rodziców i chrzestnych, w piątek, 17.00. Po nauce spowiedź św.

2. Zakończyliśmy kolędę. Dziękujmy Bogu za spotkanie z Wami, Drodzy Parafianie, że było nam dane umocnić wspólnotę wiary. Dziękujemy za przyjmowanie, nas, duszpasterzy w miejscu Waszego zamieszkania, za dzielenie się swymi myślami i doświadczeniami, troską o naszą ziemską Ojczyznę i naszą Parafię. Ubogaca to nas wszystkich.
Mogliśmy doświadczyć Waszej życzliwości i radości z życia z Chrystusem Panem w Jego Kościele. Wyrażaliśmy radość z dokonanych dzieł. Parafianie szczególnie radują się z ogrzewania naszego kościoła i upiększania jego wewnętrznego i zewnętrznego wyglądu.
Zatroskani jesteśmy o młodzież szkolną i tę starszą, wchodzącą w dorosłe życie, wystawioną na pokusy przemijającego świata, zagubioną w chaosie ideowym.
Wielu wskazywało na możliwość śledzenia życia parafii poprzez stronę internetową, prowadzaną bardzo profesjonalnie i systematycznie, a zawierającą aktualne informacje. Jest to bardzo przydatne chorym i seniorom, którzy żywo interesują się wydarzeniami w parafii.
Składamy podziękowanie za życzliwość, za ugoszczenie przy stole, za możliwość przemieszczania się dzięki pojazdom, za ofiary składane w czasie kolędy, które pozwolą nam i w tym roku prowadzić prace przy kościele i przy obiektach parafialnych.

3. Krąg Biblijny w poniedziałek, o 19.00, w biurze parafialnym. Zapraszamy każdego, kto chce pogłębić znajomość Pisma św. W tym roku poznajemy kolejne rozdziały Księgi Rodzaju, ich kontekst historyczny, geograficzny i kulturowy. Dokonujemy egzegezy czyli rozumienia znaczenia tekstów Biblii, a więc co zamierzali powiedzieć natchnieni autorzy, jak i wyjaśnić orędzie Boga dziś, czyli poznać, co ono dzisiaj oznacza.

10. Kościół to przede wszystkim duchowa wspólnota wiernych, której głową jest Jezus Chrystus. Kościół egzystuje również w ziemskiej rzeczywistości. Jest to możliwe dzięki ofiarom składanym przez wiernych, którzy mając poczucie odpowiedzialności, sami utrzymują wspólnotę, do której należą.
Nasza Parafia, jak i wszystkie parafie, ma zobowiązania wobec Archidiecezji i Kościoła Powszechnego. Świadczenia obejmują utrzymanie seminarium, kurii, katedry, ubezpieczenie kościoła, cmentarza i obiektów parafialnych, pomoc parafiom budującym kościoły, misje prowadzone na świecie, cele charytatywne, KUL, pomoc dla Stolicy Apostolskiej, pomoc w utrzymaniu Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie i miejsc - pamiątek po Chrystusie w Ziemi Świętej. Jest to kwota 26.432 zł. Świadczenia wynoszą 6 zł od osoby, licząc wszystkich mieszkańców parafii. „Bóg zapłać” Parafianom, którzy już uprzedzili tę informację i złożyli w tych dniach ofiarę na cele diecezjalne.
W roku 2017, na cele diecezjalne, 211 rodzin przekazało sumę 4237 zł. Niech Bóg wynagrodzi im swą łaską za troskę o swoją Parafię i naszą Archidiecezję.
Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz