...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Biuro parafialne w czwartek 13.12. będzie nieczynne...::...Biuro parafialne we wtorki po południu będzie czynne do 16,30...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 26 listopada 2017

Ogólne

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26.11.2017 - rok A

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Chrystus jest Panem Wszechświata - człowieka i wszelkich stworzeń. Jego Królestwo nie jest z tego świata, choć zapoczątkowane jest na ziemi. Jest to Królestwo miłości i prawdy, królestwo duchowe. Jezus Chrystus jest wzorem sprawowania władzy, która nie jest despotycznym władaniem dla własnych korzyści i próżności, lecz służbą człowiekowi, aż do oddania własnego życia. Jest dobrym pasterzem, sprawiedliwym i miłosiernym Sędzią. W Jego Królestwie nie ma miejsca na kompromis ze złem i grzechem, lecz zbudowane jest ono na prawdzie i trosce o rzeczywiste dobro człowieka.
Szczególnym wyrazem służby Króla Wszechświata wobec człowieka jest Eucharystia, w której Syn Boży składa siebie w ofierze i wyzwala nas i cały świat z jarzma grzechu, a wprowadza do Królestwa Bożego.

INFORMACJE

1. Nieszpory śpiewamy w niedzielę, o 17.40.

2. Krąg biblijny w poniedziałek o 19.00.

3. Za tydzień rozpoczynamy Adwent, w czasie którego przygotowujemy się na przyjście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. On co roku przychodzi w liturgii, jako nowonarodzony Mesjasz. Ostatecznie przybędzie na końcu świata, jako Pan i Sędzia ludzkich czynów. W Uroczystość Bożego Narodzenia, w sposób liturgiczny przeżywać będziemy historyczne przyjście Syna Bożego na ziemię.
W tym tygodniu przygotujmy dzieciom lampiony na roraty.
W przyszłą niedzielę, w czasie Mszy św. o 7.00 poświęcone zostaną opłatki, które będzie można otrzymać w zakrystii po Mszy św. Ofiary za opłatki przeznaczmy na przygotowanie prezentów bożonarodzeniowych dla naszej służby liturgicznej. Również będziemy mogli włączyć się w akcję charytatywną na rzecz dzieci biednych i sierocych, kupując świece „Caritas”, mniejsze w cenie 7 zł., większe po 13 zł.

4. W piątek rozpoczynamy nowy miesiąc. Spowiedź św. dla dzieci z kl. IV-VI., w piątek, o 17.00. Dla młodzieży spowiedź w przyszłym tygodniu.

5. Posługa u chorych w sobotę, od 9.30. Spowiedź i Komunia św. adwentowa we wtorek, 19. grudnia, od 10.30.

6. Różaniec wynagradzający członkiń wszystkich Róż, w sobotę, po Mszy św., o 9.00.

7. Modlitwie różańcowej, w tym tygodniu, przewodniczy 2. Róża p. Józefa Seyda, w intencji rodzin.

8. Święto św. Andrzeja apostoła obchodzimy w czwartek. Św. Andrzej był najpierw był uczniem św. Jana Chrzciciela, a następnie Chrystusa. Przyprowadził do Niego swego brata, św. Piotra. Został ukrzyżowany w Achai.

9. Dziękujemy za ofiary na cele diecezjalne i remont wieży oraz opłacenie pokładnego.

10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. organizuje imprezę mikołajkową na Rynku Miejskim, w sobotę, 2 grudnia br., o 14.00. Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci, by mogły doświadczyć miłości dorosłych i cieszyć się obdarowaniem słodyczami. Parafia włącza się w tę inicjatywę.
Ks. Andrzej Szczepaniak
Proboszcz