...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Od poniedziałku do piątku Msza św. wieczorna o godz 17-tej...::...Spowiedź św. adwentowa 16 grudnia 2017 r...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 10 grudnia 2017

Ogólne

2. NIEDZIELA ADWENTU

10.12.2017 - rok B

Dopóki wędrujemy przez ziemię, stale musimy podejmować wysiłek w pracy nad sobą, co można słusznie nazwać prostowaniem dróg naszego życia. Szczególną uwagę zwracamy na wierność Bogu i Jego miejsce w naszym życiu. Okazją do przypominania sobie tego obowiązku jest każda Msza św., która nas gromadzi przy jednym ołtarzu. Tu, wobec majestatu Boga, najlepiej uświadamiamy sobie, czego nam brakuje; tu również pouczeni jesteśmy słowami Pisma św., dostrzegamy, co powinniśmy czynić. Wsparci zaś uczestnictwem w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, otrzymujemy siłę do pełnienia woli Bożej w naszym życiu.

Modlimy się za Kościół na wschodzie.

Dzisiejsza składka mszalna przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła.

INFORMACJE

1. Nieszpory śpiewamy w niedzielę, o 17.40.

2. Roraty w poniedziałek, środę i piątek o 17.00.

1. Spowiedź adwentowa w naszej Parafii, w sobotę, 16. grudnia. Porządek spowiedzi przedstawia się następująco:

 09.00 - 10.00
 11.00 - 12.00
 14.30 - 15.30
 16.00 - 17.00

Msze św. sprawowane będą o 10.00, 12.00 i 18.00. Jak zawsze, posługiwać będą kapłani z dekanatu. Prosimy nie odkładać sakramentu spowiedzi na ostatnie dni przed świętami, gdyż z kolei, my, będziemy codziennie, w następnym tygodniu, posługiwać w dekanacie, a wracać będziemy kilka minut przed wieczorną Mszą św.
Przygotujmy się do spowiedzi św. rzetelnie i dokładnie, korzystając z rachunku sumienia zamieszczonego w książeczkach do nabożeństwa czy przekazanego w czasie kolędy. Rachunek sumienia jest też wystawiony na stoliczku pod chórem.
Zwróćmy uwagę nie tylko na grzechy dokonane mową i czynem wiadomym innym, lecz również na grzechy myśli, grzeszne upodobania, pragnienia, pożądania. Każdy, niech postawi sobie pytania: Czy z serca przebaczyłem bliźniemu? Czy jestem niewolnikiem fałszu, hołduję własnym namiętnościom? Czy jestem uczciwy w dochodzeniu do prawdy, zadawalam się prostymi, acz niesprawdzonymi opiniami o innych i o wydarzeniach wokół nas się rozgrywających? Czy w ocenie różnych swoich i cudzych sytuacji życiowych, kieruję się przykazaniami Bożymi?
Przystępując do spowiedzi, trzeba wzbudzić szczery i prawdziwy żal za grzechy, który polega na potępieniu grzesznych czynów. Prawdziwe nawrócenie polega na postanowieniu poprawy czyli szczerej woli niepowracania do grzechów, tzn. np. na zerwaniu grzesznych związków z innymi osobami, odrzuceniu miejsc i przedmiotów, które do grzechu przywodzą.

Normalną drogą do pojednania z Bogiem i Kościołem jest sakramentalna spowiedź indywidualna przed kapłanem - spowiednikiem, który sprawuje sakrament w imieniu Chrystusa i Kościoła. By spowiedź była ważna, należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne. Nie można przystąpić do Komunii św., bez uprzedniej sakramentalnej spowiedzi, będąc obarczonym grzechem śmiertelnym. Ten kto przyjmuje Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, znieważa sakrament, popełnia grzech świętokradztwa.
Skorzystajmy zatem z możliwości odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty i przygotujmy się na tegoroczne święta. Prawdziwe i pełne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, jest możliwe dzięki pojednaniu z Bogiem i Kościołem.
Prosimy, by osoby niedosłyszące spowiadały się w zakrystii.

4. Naszych chorych, z adwentową posługą sakramentu pokuty i Eucharystii, odwiedzimy we wtorek, 19. grudnia, od 10.30. Prosimy ich zgłaszać w biurze parafialnym, telefonicznie lub zakrystii.

5. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, w środę, 13.12. Żyła w IV. w. i zginęła w czasie prześladowania za cesarza Dioklecjana.

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VII., w środę, 17.00.

7. W zakrystii i biurze parafialnym można nabyć świece „Caritas” i opłatki. Pieniądze złożone za świece są przeznaczone na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Motywując się miłością, której sprawcą i przykładem jest Chrystus, okazujemy naszą miłość do dzieci przez udział w tej akcji.

8. Modlitwie różańcowej przewodniczy 4. Róża p. Marii Falak, o owocną spowiedź adwentową.

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wlkp. organizują spotkanie z okazji Bożego Narodzenia na rynku miejskim, w niedzielę, 17. bm., o 11.30.

10. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przygotowała papierowe torby, po wielkopolsku nazwane „tytka miłosierdzia”. Są wystawione pod chórem. Zapraszamy do zabrania ich do domu, wypełnienia żywnością lub środkami czystości i przekazania w biurze parafialnym lub w zakrystii, do niedzieli 17. grudnia. Prosimy, by zwrócić uwagę na artykuły o dłuższym terminie przechowywania. Dar ten zostanie przekazany najbardziej potrzebującym w naszej parafii, by mogli godnie przeżyć święta Bożego Narodzenia.

11. Wieczór chwały, za tydzień, w niedzielę. Wieczór chwały jest nabożeństwem uwielbienia Boga. Najważniejsza jest Msza św., a uczestnictwo w Wieczorze chwały wypływa z niej i jest jej kontynuacją i nie może zastępować ofiary eucharystycznej.

12. Składamy podziękowanie za ofiary na cele diecezjalne, w tym tygodniu złożone, oraz za opłacenie pokładnego.

13. Po Mszy św., dzieci uczestniczące w roratach, otrzymają kolejny obrazek.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz

Duch świety