...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 20 września 2020

Ogólne

25. NIEDZIELA ZWYKŁA

20.09.2020 - rok A

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła, którego misja spełni się w wiecznym Królestwie niebieskim. Idziemy tam przez ziemię, rozpoznając, przyjmując i wypełniając powołanie chrześcijańskie. Czynimy to przez zaangażowanie w życie wiary, również poprzez życie rodzinne, pracę i życie społeczne. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa i by spełniać odwieczne zamiary Boga. Dzisiaj Bóg wzywa nas, byśmy przemyśleli swoją przynależność do Kościoła, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza Ofiara, na której się zgromadziliśmy, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.


INFORMACJE

1. Zapraszamy do modlitwy wieczornej Kościoła czyli do śpiewania nieszporów, w niedzielę, o 17.40.

2. Katecheza dla dzieci kl. III., w sobotę, według ustalonego planu. Za tydzień, w niedzielę w czasie Mszy św. o 10.30, poświecenie modlitewników dzieci z kl. III.

3. Eucharystia jest najwyższym uwielbieniem Boga. Służba przy ołtarzu jest zaszczytem i zadaniem. Zapraszamy chłopców do służby ministranckiej. Prosimy, by rodzice zachęcali i wspierali swych synów pragnących służyć w czasie Mszy św. pragnący służyć w czasie Mszy św., zgłoszą się do Ks. Wikariusza.

4. W sobotę, 26. września, o 9.00, Msza św. rozpoczynająca dwuletni okres przygotowania do przyjścia sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii. Zapraszamy uczniów klas VIII., w miarę możliwości, wraz z rodzicami i osobami wybranymi na świadków bierzmowania do wspólnej modlitwy i Obrzędu wpisania imienia.

5. Zmierzamy do zakończenia tegorocznego etapu prac konserwatorskich przy naszym kościele. Serdeczne podziękowanie za ofiary na te prace złożone w ubiegłą niedzielę, w biurze parafialnym i na konto parafii, a także podziękowanie ofiary na cele diecezjalne i opłacenie pokładnego.
Przystępujemy do naprawy cokołu z figurą Niepokalanego Serca Matki Bożej, usytuowanego przy kościele. Kolorystyka cokołu będzie zharmonizowana z budynkiem kościelnym. Figura zostanie zdjęta i poddana renowacji. Zostanie przywrócona kolorystka figury, która z biegiem lat uległa zniszczeniu. Renowację pragną sfinansować członkinie Żywego Różańca.

6. Modlitwie różańcowej przewodniczy 1. Róża p. Barbary Szyperskiej, w intencji: o męstwo w postępowaniu według prawdy.

7. Za ubiegły miesiąc, za śmieci na cmentarzu, zapłaciliśmy 3.745,20 zł (były trzy wywozy). Starajmy się, dla kondycji materialnej parafii, przyjąć postawę ograniczenia i oszczędności. Dzięki oszczędności możemy pieniądze przeznaczyć na konieczne inwestycje. Niedługo zostanie zamontowany daszek na drzwiami wejściowymi do kościoła św. Barbary.

8. W tym tygodniu:
 Poniedziałek, 21.09. - święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
 Środa, 23.09. - wspomnienie św. o. Pio, zakonnika, słynnego stygmatyka z Pietrelciny.

9. Za tydzień, w niedzielę, u nas, Uroczystość poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Tego aktu dokonał Sł. Boży, Kard. Stefan Wyszyński w 1975 r. O 17.40 śpiewać będziemy nieszpory na Uroczystość poświęcenia kościoła. Będziemy dziękować Bogu za wyniesienie do chwały ołtarzy Konsekratora naszego kościoła, co będzie dokonane w przyszłym roku; także za naszą świątynię parafialną; za wszystkich, którzy teraz i w przeszłości składali ofiary na jej utrzymanie i prosić będziemy o pomyślność w pracach przy naszym kościele.
Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz