...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 23 września 2018

Ogólne

25. NIEDZIELA ZWYKŁA

23.09.2018 - Rok B

Chrystus jest pokornym sługą Ojca. Wypełnia Jego wolę. Jego wola jest całkowicie utożsamiona z wolą Ojca. Chrystus w pokorze żył zawsze, przyjął postać sługi, a szczytem pokory jest wyniszczenie siebie w męce i śmierci na krzyżu. Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, uczy nas pokory i tą cnotą, czyli stałą dyspozycją, nas obdarowuje. O obowiązku pokory przypomina nam Chrystus w każdej Mszy św., gdy bezbronny powierza siebie człowiekowi w kawałku chleba.

INFORMACJE

1. Msza św. dla chorych, z udzieleniem sakramentu namaszczenia, o 16.00. By przyjąć sakrament chorych, należy przedtem, przystąpić do spowiedzi św. Pół godziny przed Mszą św. sakrament pokuty. Po Mszy św., chorych i seniorów z opiekunami, zapraszamy do sali w domu katolickim.
 Sakramentu namaszczenia należy udzielić chorym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.
 Sakrament można powtórzyć, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.
 Sakrament namaszczania mogą przyjąć chorzy udający się na operację, jeśli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba.
 Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych, również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba.
 Dzieciom również można udzielić sakramentu chorych, jeśli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. Wypadałoby je przedtem do tego przygotować.
 Chorym, którzy utracili przytomność lub używanie rozumu, można udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

2. 27. września 1975 r., Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, dokonał aktu poświecenia naszego kościoła. Kard. Prymas namaścił olejem Krzyżma św. ołtarz i ściany kościoła, w miejscach, w którym dziś są zawieszone świeczniki, tzw. zacheuszki. Kościół został oddany wyłącznie na służbę Bożą.
Zatem w czwartek przeżywamy Uroczystość Rocznicy Poświecenia naszego kościoła. O 17.40 zaśpiewamy nieszpory, a o 18.00 Msza św. Wszystkich Parafian zapraszamy do wspólnoty eucharystycznej.

3. Ponadto w tym tygodniu:
 Piątek, 28.09. - wspomnienie św. Wacława, męczennika (+929).
 Sobota, 29.09. - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

4. Krąg biblijny w poniedziałek, o 19.00.

5. Dzień skupienia dla należących do Żywego Różańca odbędzie się w Gnieźnie, w sobotę, 29. bm., od 10.00 do 14.00. Wyjazd o 8.00. Prosimy zgłaszać się do p. Marii Drożdżyńskiej.

6. Bóg zapłać za ofiary złożone, w tym tygodniu, na cele diecezjalne i opłacenie pokładnego.

7. W tym tygodniu dyżur w odmawianiu różańca obejmuje Róża 5., p. Moniki Frankowskiej, w intencji chorych i będących jakiejkolwiek potrzebie.

8. Filmowanie i fotografowanie w czasie liturgii. Liturgia jest czynnością świętą Kościoła, a człowiek wierzący doświadcza w niej obecności Boga. Liturgia nie jest świecką imprezą, zatem przysługuje jej godne i odpowiednie zachowanie. Liturgię mogą filować osoby, które ukończyły odpowiedni kurs organizowany, co pewien czas, przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie. W czasie ślubów, chrztów i innych obrzędów używać można tylko jednej kamery wideo i jednego aparatu fotograficznego. Prosimy, by zdjęcia lub film dokonywały najwyżej dwie osoby. Inaczej powoduje to zamieszanie i przeszkadza uczestnikom liturgii. Osoby, które pragną rejestrować obrzędy liturgiczne powinny, przed celebracją, prosić o zgodę rządcę kościoła lub celebrującego kapłana.
Nowożeńcy w czasie spotkań, w biurze parafialnym, otrzymują „Instrukcję dotyczącą filmowania i fotografowania”. Praca filmujących i fotografujących musi być wykonywana zgodnie z Instrukcją.
Na rejestrowanie filmowe i wykonywanie zdjęć w kościele, również poza liturgią, wymagana jest zgoda rządcy kościoła. Podyktowane jest to troska o świętość liturgii oraz względami bezpieczeństwa świątyni, zwłaszcza jej obiektami zabytkowymi.

9. W związku z pracami remontowym przy drodze do Kołdrąbia, informujemy, że krzyż stojący na rozstaju ulic Tysiąclecia i Rolnej, zostanie przesunięty w kierunku płotu, gdyż w miejscu jego obecnego usytuowania, planowany jest wyjazd z ul. Rolnej.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz

Duch świety