...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 29 listopada 2020

Ogólne

1. NIEDZIELA ADWENTU

29.11.2020 - rok B

Rozpoczynamy adwentowy czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Adwent wyznacza potrójne oczekiwanie. Wchodząc w adwent, pragniemy powtórzyć historyczny czas wypatrywania Zbawiciela przez ludzi Starego Testamentu i Maryję. Drugim znaczeniem adwentu jest przygotowanie na liturgiczne narodzenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Po trzecie - żyjemy w ciągłym adwencie, który zakończy się wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Słowo Boże zatem wzywa do czuwania, by być przygotowanym i „bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Ta Eucharystia pozwala nam, by czas naszego ziemskiego bytowania przeżyć dobrze i z radością przyjąć Chrystusa, gdy przyjdzie.


INFORMACJE

1. Nieszpory śpiewamy w niedzielę, o 17.40.

2. Razem z Maryją, Matką Jezusa Chrystusa, pragniemy przeżyć adwent. W szczególny sposób będziemy to czynić przez uczestnictwo w roratach, które sprawowane będą w poniedziałki, środy i piątki. Msze św., w adwencie, od poniedziałku do piątku, sprawowane będą, o godzinę wcześniej czyli o 17.00! Z powodu pandemii ograniczona jest ilość uczestniczących we Mszy św., w naszym kościele, do 40 osób.
W sobotę i w niedzielę o zwykłej porze czyli o 18.00.
O adwencie przypominać nam będzie wieniec adwentowy, który zawiesiliśmy w kościele. Na wieńcu umieszczone są cztery świece - symbol czterech niedziel adwentu. Światło świec, zapalane w kolejną niedzielę, oznacza gotowość na przyjście Jezusa Chrystusa. Zieleń symbolizuje nadzieję w Bogu, krąg zaś jest symbolem nieskończoności Boga. W całości wieniec adwentowy jest obrazem wspólnoty oczekującej w miłości i radości na swego Odkupiciela.

3. W zakrystii i biurze parafialnym możemy nabyć opłatki. Możemy też włączyć się w akcję charytatywną, kupując świece „Caritas”. Mniejsza kosztuje 7 zł, większa 14 zł.

4. Uroczystość św. Mikołaja, patrona naszej Parafii, w tym roku przypada, w niedzielę. 6. grudnia. Św. Mikołaj jest postacią historyczną. Był biskupem Myry w Licji (obecnie Turcja) w IV w.; znany jest z dobroczynności. Dlatego w ikonografii ukazywany jest z trzema złotymi kulami lub jak na obrazie naszym kościele, z mieszkiem.
Uczestnicząc we Mszy św. możemy uzyskać odpust dla siebie, pod zwykłymi warunkami:

 być w stanie łaski uświęcającej czyli nie być obciążonym grzechem śmiertelnym,
 w danym dniu przyjąć Komunię św.,
 odmówić Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary,
 pomodlić się w intencjach papieskich (np. Chwała Ojcu),
 w chwili odprawiania odpustu, nie mieć woli popełnienia nawet grzechu powszedniego.
Wszyscy uczcijmy naszego Patrona!

5. Św. Barbarę, patronkę kościoła na cmentarzu, czcimy w piątek, 4 grudnia. W związku z pandemią, w kościele św. Barbary może uczestniczyć 6 osób; również w czasie pogrzebu. Dlatego Msza św. nie będzie sprawowana w kościele na cmentarzu, a w świątyni parafialnej.
Mamy świadomość bardzo dawnej tradycji kultu św. Barbary. Pierwsza kaplica św. Barbary została prawdopodobnie zbudowana w XVI. Obecna pochodzi z lat pięćdziesiątych XIX w. Pierwsza pewna wiadomość o kaplicy św. Barbary pojawia się w protokóle z wizytacji biskupiej w 1608 r. Powstanie kaplicy związane jest z rozszerzającą się w okolicy zarazą. Zaraza opuściła miasto za sprawą św. Barbary, a na miejscu, gdzie widziano świętą, zbudowano kaplicę. Św. Barbara jest patronką dobrej śmierci, stąd jej kult w tym miejscu.
Módlmy się za jej przyczyną o uchronienie naszej parafii przed pandemią.

6. W tym tygodniu również:
 Poniedziałek, 30.11. - święto św. Andrzeja apostoła. Najpierw był uczniem św. Jana Chrzciciela, a następnie Chrystusa. Przyprowadził do Niego swego brata, św. Piotra. Został ukrzyżowany w Achai.
 Czwartek, 3.12. - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana z XVI w.; apostołował w Indiach i Japonii.

7. Comiesięczna spowiedź św. dla dzieci i młodzieży od 16.00:
 Środa - kl. VIII.,
 Czwartek - klasy VI. i VII.,
 Piątek – IV i V.

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, w czwartek, o 16.00. O 16.40 śpiewać będziemy nieszpory, a potem Msza św. dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz o nowe powołanie do służby w Kościele.

9. W sobotę odwołujemy posługę u chorych w sobotę. Udajemy się w sytuacji wyjątkowej, zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci.

10. Modlitwę różańcową prowadzi, w tym tygodniu, Róża 6. p. Karoliny Rokita. Intencja: za naszą parafię o pogłębienie wiary i jedności. W sobotę różaniec wynagradzający po Mszy, 9.00.
Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz