...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Msze św. w czasie kolędy, w dni powszednie, sprawowane są o 9.00, a w środy i soboty również o 18.00...::...Biuro parafialne w tym tygodniu, będzie nieczynne we wtorek w godzinach przed i popołudniowych oraz w czwartek...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 13 stycznia 2019

Ogólne

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

13.01.2019 - rok C

Dziś wspominany chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie. Chrystus objawia się dzisiaj nam jako pokorny Sługa Boga, jako zapowiedziany Mesjasz i jako ten, który pragnie dać nam Ducha Świętego, byśmy stali się dziećmi bożymi. Dziękujemy Bogu, że nas dzisiaj tutaj zgromadził, byśmy wspominając Boże dzieła, wielbili ten przedziwny plan zbawienia, objawiony w pokornym przyjściu Jezusa Chrystusa. Dziś każdy z nas wspomina też swój własny chrzest i przypomina sobie zobowiązania, które z tego sakramentu wynikają.

INFORMACJE

1. Msze św., w dni powszednie, w czasie kolędy, sprawowane są codziennie o 9.00, a wieczorem o 18.00, w środę i sobotę.

2. Dziś kończy się w liturgii okres Bożego Narodzenia. Ponieważ Ofiarowanie Pańskie, obchodzone 2. lutego, związane jest z tajemnicą Narodzenia Pańskiego, pozostawiamy w kościołach i domach żłóbki oraz wystrój bożonarodzeniowy.

3. Biuro parafialne, w czasie kolędy, czynne, jak zwykle, od 10.00 do 12.00. Nieczynne jest we wtorek przed i po południu oraz w czwartek.

4. Chrzest św. jest darem Bożym, pierwszym i najważniejszym sakramentem. Daje nam życie nadprzyrodzone i jest warunkiem zbawienia, gładzi grzech pierworodny, czyni nas dziećmi Bożymi, otwiera bramy nieba, włącza do wspólnoty Kościoła. Dziecko powinno być ochrzczone w pierwszych tygodniach życia.
Chrzest dziecka zgłaszają rodzice (obydwoje lub jedno z nich). Rodzice nadają dziecku imię. Wypadałoby, aby dziecko miało swego świętego patrona i dlatego chrześcijańscy rodzice dają dziecku imię święte, jeśli nie pierwsze, to przynajmniej drugie. Przy nadawaniu imion nie kierujmy się modą, zwróceniem uwagi na siebie czy wyjątkowym brzmieniem.
Zgłaszając chrzest należy przedstawić świadectwo urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenie dotyczące chrzestnych o ich kwalifikacji moralnej do pełnienia tej godności. Zaświadczenie dostarczamy przy zgłaszaniu chrztu. Należy zatem się o nie postarać wcześniej. Chrzestnymi mogą być:
 osoby wyznania rzymskokatolickiego,
 przyjęły sakrament spowiedzi, Komunii św. i bierzmowania,
 ukończyły 16 rok życia,
 praktykują wiarę katolicką (Msza św. niedzielna, spowiedź i Komunia św., przynajmniej wielkanocna) i prowadzą przykładne życie chrześcijanina,
 nie są związane karami kościelnymi,
 żyją w małżeństwach sakramentalnych (nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące w związkach cywilnych, konkubinatach i innych nieprawidłowych sytuacjach).
Chrzestny powinien być dla dziecka, wzorem życia w pełni chrześcijańskiego.

5. Modlitwie różańcowej przewodniczy 7. Róża, p. Jadwigi Kwiatkowskiej, o wierność przyrzeczeniom chrztu św.

6. „Czas chwały” – modlitwa adoracyjna za tydzień, w niedzielę:
 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego.
 15.20 – adoracja Najświętszego Sakramentu - w ciszy.
 16.30 – uwielbienie Pana modlitwą i śpiewem.
 17.40 – nieszpory.
 18.00 - Eucharystia.
Bliskie spotkanie z Bogiem zagwarantuje dobry czas dla każdego.

7. W tym tygodniu:
 Czwartek, 17.01. - wspomnienie św. Antoniego, opata, ojca życia pustelniczego. Żył w Egipcie na przełomie III/IV w.
 Sobota, 19.01. - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Był gorliwym pasterzem diecezji przemyskiej (+ 1924).

8. Podziękowanie za opłacenie miejsca na cmentarzu i ofiarę na cele diecezjalne. Wynosi ona 6 zł od osoby na rok.

Za tydzień składka na ogrzewanie naszego kościoła.

9. Trwa kolęda - nawiedzanie rodzin naszej parafii. Dziękujemy za przyjęcie nas w domach Parafian; za wyrazy szacunku i przywiązania; za ugoszczenie. „Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie kolędy. Przy błogosławieństwie kolędowym używamy wody święconej, którą możemy otrzymać w zakrystii. Po kolędzie wodę święconą przechowujemy z należnym szacunkiem.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz