...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Spowiadamy od poniedziałku do soboty w godz. 8.30 - 9.30 i 17.00 - 18.00...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 05 kwietnia 2020

Ogólne

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

5.04.2020

Drodzy bracia i siostry, już od początku Wielkiego Postu przygotowywaliśmy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. Gromadzimy się w dniu dzisiejszym, aby z całym Kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miał On spełnić paschalną tajemnicę Męki i Zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu.

INFORMACJE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, najważniejszy czas dla chrześcijanina w ciągu roku. Jako chrześcijanie podążać będziemy za Chrystusem, uczestnicząc w dziele zbawienia, którego dokonał nasz jedyny Zbawiciel.

2. Transmitujemy dziś, na FB, Mszę św. o 10.30, Gorzkie Żale o 16.00.

3. Biuro parafialne będzie czynne w sprawach naglących. Prosimy umówić się telefonicznie.

4. Sakrament pokuty od poniedziałku do środy od 8.30 do 9.30 i od 17.00 do 18.00.

5. Żyjemy w okresie pandemii. Przestrzegamy zasad izolacji wskazanej przez władzę, co ma również znamiona moralne. Zachowujemy postawę roztropności i odpowiedzialności, co jest warunkiem nierozprzestrzeniania się wirusa i przezwyciężenia epidemii.
W tym okresie może gromadzić się na Mszy św. tylko 5 osób. Praktycznie dotyczy to osób związanych z intencją Mszy św.
Transmitujemy Msze św. w niedziele o 10.30. Również przekazywać będziemy liturgię Wielkiego Tygodnia. Chodzi o Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o 18.00, Liturgię na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek o 18.00, Liturgię Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o 22.00 i pierwszą Mszę św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o 7.00.
W czasie transmisji zachowujemy postawę skupienia i duchowego zaangażowania. Dobra rzeczą jest przygotowanie stołu tak jak na kolędę, a wiec na stole jest krzyż i zapalone świece. Czynimy gesty i uczestniczymy słowem jak w kościele. Zwracamy się nie ku ekranowi komputera, a w kierunku krzyża, który staje się centrum kultu.
Pomoże nam w tym bardzo dobry film na stronie parafii.

6. WIELKI CZWARTEK. Biskupi w katedrach święcą olej chorych, katechumenów i Krzyżma św. Olej chorych jest używany do namaszczania chorych, olej katechumenów służy przy chrzcie dorosłych, a olej Krzyżma św. służy do udzielania chrztu świętego, bierzmowania, święceń kapłańskich i biskupich, poświecenia kościoła i ołtarza.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ sprawowana będzie o 18.00 (transmisja). Czynimy dziękczynienie za dar Eucharystii, kapłaństwa i miłości braterskiej.

7. WIELKI PIĄTEK. Solidaryzując się z Chrystusem zdradzonym, wydanym w ręce grzeszników, cierpiącym za nas i ukrzyżowanym, zachowujemy post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły obowiązuje osoby od 18 do 60 roku życia. Mogą raz najeść się do sytości i dwa razy się posilić. W wielki Piątek nie ma dyspensy.
LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ sprawowana będzie o 18.00 (transmisja). W tym dniu nie sprawuje się Mszy św., lecz słuchamy Słowa Bożego, odmawiamy 10 modlitw powszechnych (czyli w intencji Kościoła i świata), adorujemy krzyż, przyjmujemy Komunię św. W tym roku nie przygotowujemy Grobu Pańskiego.

8. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA - WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
Lud Boży w modlitwie i poście (nie obowiązuje, a jest zalecany) oczekuje na powstanie Chrystusa z grobu.
a) W tym roku nie będzie święcenia potraw na stół wielkanocny. Uczyni to ojciec rodziny lub najstarszy jej przedstawiciel przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwę poświecenia możemt zabrać z kościoła lub pobrać ze strony internetowej naszej parafii.
b) O 22.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ. (transmisja)
Sprawuje się ją po zachodzie słońca i jest to już czas Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół życia w Chrystusie, które otrzymujemy na chrzcie, a rozwija się ono w Eucharystii.
Nocna Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją Kościoła; jest uroczystością nad uroczystościami; nie ma ważniejszej uroczystości.
Pierwsza, poranna, Msza św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego sprawowana będzie o 7.00 (transmisja); następna o 9.00, pozostałe wg porządku niedzielnego.

9. Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny wg porządku niedzielnego (transmisja o 10.30).

10. Przewodnictwo w odmawianiu różańca obejmuje 7. Róża, p. Jadwigi Kwiatkowskiej. Intencja: O ustanie pandemii.

11. W związku z sytuacją w kraju, nie będziemy prowadzić Katechizacji do sakramentu małżeństwa.

12. Nasze miasto zostało uchronione przez zarazą, która szalała przed kilkuset laty. Stało się to za przyczyną św. Barbary, która ukazała się w miejscu, gdzie znajduje się kościół ku jej czci. Wspominają o tym protokóły wizytacyjne parafii z 1608 r. A zatem dziać się to musiało wcześniej. Na pamiątkę tego objawienia została wtedy postawiona drewniana kaplica.
My, Parafinie Janowieccy, mając w naszej historii tak dawne, wyjątkowe i szczególne wydarzenie, związani z kościołem św. Barbary, módlmy się w obecnej chwili, w zagrożeniu ze strony wirusa, do św. Barbary, by i dziś uchroniła nasze miasto i wioski od zarazy.
Proponujemy, aby do modlitw wieczornych dodać modlitwę do św. Barbary, zaczerpniętą z Mszy św., ze wspomnienia naszej Patronki. Wielu Parafian ma obrazek z wizerunkiem świętej Barbary (w srebrnej sukience i bez niej). Tam na odwrocie znajduje się modlitwa. Modlitwę można też pobrać ze strony internetowej parafii: parafiajanowiecwlkp.pl lub zabrać z kościoła.

Ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz

Maryja