...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...::...Biuro parafialne w poniedziałek 20.05. będzie nieczynne...

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 19 maja 2019

Ogólne

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

12.05.2019 - rok C

Chrystus zmartwychwstały, żyjący w swoim Kościele, obdarza miłością, uzdalnia do niej nasze serca i strzeże w nas tego daru, po którym świat może Go rozpoznać. Prawdziwa miłość nie jest możliwa bez Chrystusa, dlatego każdej niedzieli do Niego przychodzimy, Jego uwielbiamy i Jego prosimy, by nas umacniał naszą miłość.

INFORMACJE

1. Dziś, w naszej parafii uroczystość I. Komunii św. o 10.30. Dwanaścioro dzieci, po raz pierwszy, będzie w pełni uczestniczyć we Mszy św. W tygodniu będą uczestniczyć w nabożeństwie i we Mszy św.

2. Nieszpory i nabożeństwo majowe sprawujmy w niedzielę, o 17.30. W tygodniu nabożeństwo o tej samej porze.

3. „Czas chwały” rozpoczniemy dziś o 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja w ciszy, a o 16.30 wspólne uwielbienie. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia Chrystusa Zmartwychwstałego.

4. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycieli Wiernych obchodzimy w piątek, 24.05.

5. Modlitwie różańcowej przewodniczy 5. Róża p. Moniki Frankowskiej w intencji dzieci, które przystąpiły do I. Komunii św.

6. Trwają prace przy naszym kościele. Po przygotowaniu ścian, zostaną one pokryte farbą elewacyjną. Po wykonaniu tych prac, front robót zostanie przeniesiony na kolejne ściany.

7. Trwa okres wielkanocny. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 2042 uczy: „Drugie przykazanie - Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Zapewnia to przygotowanie do Eucharystii przez przyjęcie sakramentu pojednania, który jest kontynuacją dzieła nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie”. „Trzecie przykazanie - Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św. - określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, źródłem i ośrodkiem liturgii chrześcijańskiej”.
Prawdziwy chrześcijanin nie pozostaje na tym minimalnym wymogu życia wiary, a odradza się przez łaskę sakramentu pokuty często i umacnia się Ciałem Chrystusa, choćby co niedzielę.
Człowiek, który nie spełnia wymogu spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, nie może pełnić godności ojca czy matki chrzestnej, gdyż chrzestni muszą dać dziecku przykład życia chrześcijańskiego, w sensie postępowania wg przykazań Bożych i praktyk religijnych.
Tym, którzy zaniedbali się w przyjmowaniu sakramentów św., pomóżmy przez modlitwę, słowo zachęty, dobry przykład, czasem upomnienie, by w Chrystusie, krzewie winnym, odnaleźli źródło życia duchowego.

8. W poniedziałek 20 maja biuro parafialne będzie nieczynne.
Ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz