...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Grupy parafialne

Żywy Różaniec

Od początków dziejów modlili się patriarchowie, królowie, prorocy i kapłani, a z nimi całe społeczności ludu Bożego,aby uwielbiać Boga, dziękować Mu za łaski i przepraszać za grzechy. Prostą a zarazem szczególnie cenioną modlitwą Kościoła jest Różaniec.
Odmawia się go zwyczajnie na paciorkach, które odpowiednio zestawione tworzą jakby bukiet róż ku czci Matki Najświętszej.
Różaniec składa się z powszechnie znanych formuł modlitewnych: Ojcze Nasz – według brzmienia podanego nam przez samego Chrystusa. Zdrowaś Maryjo – czyli fragment dialogu ze sceny zwiastowania, uzupełnionego prośbą pobożności chrześcijańskiej. Chwała Ojcu – a więc uwielbienia Trójcy Świętej.
Na kanwie tych znanych tekstów odmawianych ustami, myśl wznosi się ku tajemnicom odkupienia.
Pierwsza część różańca obejmuje pięć tajemnic radosnych, druga pięć tajemnic światła, trzecia pięć tajemnic bolesnych, czwarta pięć tajemnic chwalebnych.
Dla bardzo wielu ludzi modlitwa różańcowa jest jak „chleb powszedni” nie mogą bez niego żyć.
Różaniec jest modlitwą bardzo praktyczną, nie potrzeba książeczki ani światła. Można go odmawiać zawsze i wszędzie – w podróży, w czasie bezsennych nocy, w chorobie i na spacerze.
Od świętego Dominika, którego jak tradycja głosi sama Maryja nauczyła tej modlitwy, a zwłaszcza od objawień Matki Bożej w Lourdes i w Fatimie, oraz za przykładem i zachętą ostatnich papieży, rozwinęła i upowszechniła się modlitwa różańcowa.
W tajemnicach radosnych,światła, bolesnych i chwalebnych modlitwa różańcowa jak Ewangelia ukazuje nam życie, śmierć i chwałę Chrystusa w łączności z Jego Matką.
Przy parafii pw.św.Mikołaja w naszej wspólnocie jest czternaście róż żywego różańca.
Każda róża skupia dwadzieścia modlących się osób. Jest to w sumie 280 pań.
Poszczególne róże, według ustalonego planu, odmawiają codziennie różaniec przed Mszą świętą.