...Witamy na stronie internetowej parafii św.Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim...

Filmy

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu, Serce Jezusa, świątynio Boga, Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości, Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico, Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino, Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze, Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstw